Pasport stavby: Co musí obsahovat, cena a jak na to (2024)

Pasport stavby je od začátku roku 2024 nezbytným dokumentem pro všechny majitele nemovitostí, a to bez ohledu na typ objektu nebo jeho stáří. O co přesně se jedná, co musí dokumentace stavby dle zákona obsahovat a jak ji získat? 

V tomto článku se dozvíte:

 • Co je pasport stavby a kdy ho potřebujete?
 • Pasport stavby a novinky v legislativě
 • Co musí pasport stavby obsahovat?
 • Jak probíhá pasportizace?
 • Jak dlouho trvá vyhotovení pasportu stavby?
 • Cena pasportu stavby
 • Jak děláme pasport stavby 
 • Proč si domluvit nezávaznou konzultaci zdarma
 • Kde už jsme dělali pasporty staveb? 

Co je pasport stavby a kdy ho potřebujete

Pasport stavby je dokumentace skutečného stavu objektu. Jedná se tedy o soubor dokumentů, které popisují základní údaje o nemovitosti a její současný stav. V pasportu stavby proto najdete důležité a aktuální informace o budově, včetně jejího technického popisu a různých výkresů (půdorysů, řezů a pohledů).

Důvodů, proč si nechat vypracovat pasport stavby (neboli dokumentaci skutečného stavu objektu), je hned několik:

 • chcete provést rekonstrukci, přestavbu nebo demolici;
 • připravujete návrh technických zařízení budovy;
 • chystáte návrh interiéru;
 • potřebujete vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) z důvodu prodeje nebo pronájmu;
 • jednáte s úřady;
 • dokumentace objektu je zastaralá, nebo zcela chybí, a vy chcete narovnat právní stav na stavebním úřadě či splnit svoji zákonnou povinnost.

Právě poslední bod je od počátku roku 2024 vysoce aktuální, a to z důvodu nového stavebního zákona.

Pasport stavby a novinky v legislativě

Od 1. ledna 2024 má dle stavebního zákona každý vlastník stavby povinnost uchovávat stavební dokumentaci odpovídající aktuálnímu stavu objektu. Zákon č. 283/2021 Sb. v ustanovení § 245 doslova říká:

Pasport stavby

(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy se dokumentace nedochovala nebo není v náležitém stavu a stavba byla povolena nebo povolení podle právních předpisů platných při provedení stavby nevyžadovala, je vlastník stavby povinen pořídit pasport stavby.

(2) Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním určena.

(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil pasport stavby. Rozhodnutí o nařízení pořízení pasportu stavby se vydává jako první úkon stavebního úřadu v řízení. Není-li třeba pasport stavby doplnit, změnit nebo jinak přepracovat, stavební úřad jej ověří.

Pokud tedy nemáte k dispozici aktuální dokumentaci ke své nemovitosti (například z důvodu stavebních úprav v minulosti), nebo se aktuální dokumentace domu nedochovala, zákon vám ukládá povinnost nechat si vyhotovit právě pasport stavby.

Aniž bychom vás chtěli strašit, je dobré vědět, že dle zákona se může pokuta za chybějící pasport vyšplhat až na 400 tisíc korun. Byť sankce v plné výši reálně hrozí spíše v krajních případech, vzhledem k tomu, že pasport stavby se vám hodí nejen z důvodu nové legislativy, ale i v mnoha praktických situacích – například při zmíněné rekonstrukci či prodeji – je vypracování pasportu rozhodně dobrý nápad. Zajistí vám totiž jak klidné spaní, tak i jednoduché plánování stavebních či vlastnických změn nemovitosti v budoucnu.


Zdarma konzultovat pasport stavby

Co musí pasport stavby obsahovat?

Pasport stavby je v podstatě identický s dokumentací skutečného stavu objektu, a proto obsahuje i totožné části. Konkrétně se náležitosti pasportu řídí vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (příloha 14), která stanoví, že součástí dokumentace má být:

Průvodní zpráva: Průvodní zpráva obsahuje základní identifikační údaje o nemovitosti (tj. název a umístění, přesná adresa, katastrální území, číslo parcely aj.), jejím současném vlastníkovi a zpracovateli dokumentace. Najdete zde také informace o stavu technické dokumentace a důležitých rozhodnutích.

Souhrnná technická zpráva: Tato část dokumentace se věnuje popisu samotné stavby. Najdete zde údaje o použitém materiálu, zastavěné ploše, účelu využití, údaje o územní ochraně (např. památkové oblasti nebo inženýrských sítích), energetické náročnosti atd. Technická zpráva navíc obsahuje i údaje o samotném měření, např. použité přístroje, technické postupy a dosaženou přesnost měření.

Zjednodušený situační výkres: Jedná se o výkres, v němž je stavba zakreslena do katastrální mapy. K náležitostem výkresu patří i vyznačení vzdálenosti stavby od hranice pozemku a okolních staveb nebo zobrazení inženýrských sítí.

Zjednodušená výkresová dokumentace: Stejně jako v případě dokumentace skutečného stavu objektu, i v pasportu stavby najdete půdorysy, řezy a pohledy – byť mohou být pro potřeby úřadu zjednodušené. Většinou se výkresová dokumentace vyhotovuje v měřítku 1 : 50 a v papírové (pro úřady) i elektronické (pro projektanty) podobě. 

Ve Visionplan-3D máme s pasporty staveb bohaté zkušenosti a rádi s vámi probereme všechny vaše otázky a nejasnosti ohledně procesu pasportizace či zákonných požadavků. Stačí se nám ozvat.


Nezávazně poptat pasport stavby

Jak probíhá pasportizace?

 1. Oslovení a konzultace: Pasportizace z rukou expertů začíná kontaktováním geodetické kanceláře nebo geodeta (například nás ve Visionplan-3D). Poté obvykle následuje konzultace, při níž společně s geodetem proberete účel dokumentace a důvody, které vás k vyhotovení pasportu vedou (může to být soulad s legislativou, plánování rekonstrukce, nezbytné podklady pro projektanta aj.). 
 2. Určení typu výstupu a metody zaměření: Na základě těchto informací vám geodet poradí, jaké výstupy potřebujete. Od toho se odvíjí i naplánování procesu zaměření a výběr vhodné metody (např. mobilního či statického laserového skenování).
 3. Zaměření objektu: Samotný průběh zaměření do velké míry závisí na zvolené metodě a použité technologii. Ve Visionplan-3D například provádíme zaměření pomocí laserového skenování (statického i mobilního, v závislosti na vlastnostech nemovitosti). Díky tomu není nutné zásadně omezovat provoz objektu, stačí geodetům zpřístupnit veškeré místnosti. 

Přesto samotné zaměření nějaký čas zabere. Jak dlouho, to záleží na složitosti či jednoduchosti samotného objektu – doba měření se může pohybovat od několika hodin až po několik dní.

 1. Vyhotovení podkladů: Poslední fází procesu je vyhodnocení dat a tvorba potřebných výstupů. I v tomto ohledu má metoda laserového skenování mnoho výhod: měření je vysoce přesné a z nashromážděných dat (tzv. mračna bodů) lze vytvořit velké množství libovolných výstupů či odměřovat vzdálenosti s přesností až v řádech milimetrů.

Nutno dodat, že každý pasport stavby se bude trochu lišit s ohledem na typ budovy, zvolenou metodu měření a cíl dokumentace. Ve Visionplan-3D vám se vším rádi poradíme. Umíme vytvořit jak zjednodušený pasport stavby za účelem splnění nové zákonné povinnosti, tak plnohodnotný pasport sloužící jako nezbytný detailní podklad pro následné projekční práce. 


Mám zájem o nezávaznou konzultaci

Jak dlouho trvá vyhotovení pasportu stavby?

Jakmile máme všechny potřebné podklady, doba vyhotovení pasportu stavby závisí na složitosti a velikosti zaměřeného objektu a množství výstupů, které je nutné vytvořit. Pasport stavby tak můžete mít v ruce v řádu dnů (u velmi jednoduchých staveb) až několika týdnů (u složitějších a rozsáhlých nemovitostí).

Cena pasportu stavby

Zásadní otázkou samozřejmě je, kolik bude pasport stavby stát. Ani v tomto případě však nelze určit konkrétní částku nebo cenový rozsah. Náklady na pasport stavby závisí na velikosti objektu, jeho stavu, počtu místností, účelu zaměření či typu a množství výstupů.

Každý objekt je trochu jiný, a finální částka, kterou za pasport zaplatil váš soused, proto není příliš vypovídající. Pokud chcete mít představu o ceně pasportu stavby, neváhejte se nám ozvat. Vytvoříme vám cenovou nabídku na míru vaší nemovitosti a pokusíme se vám vyjít maximálně vstříc i s termínem dodání pasportu.‘


Chci cenovou nabídku

Jak děláme pasport stavby 

Vycházíme ze zkušeností: Naše geodetická kancelář Visionplan-3D nabízí víc než deset let zkušeností v oboru. Za tu dobu jsme realizovali víc než tisícovku různorodých zakázek, a díky tomu si dokážeme poradit i s nevšedními situacemi a nekonvenčními objekty.

Využíváme nejmodernější technologie: Zakládáme si na pečlivém zaměření objektu prostřednictvím mobilního a statického laserového skenování. Díky této moderní technologii získáme maximálně detailní a přesné informace o nemovitosti v podobě tzv. mračna bodů, které tvoří miliony až miliardy bodů. Zachytíme tak i ty nejmenší detaily budovy. Námi vytvořená dokumentace je proto skutečně precizní, což značně usnadňuje práci projektantům – a v důsledku také šetří váš rozpočet a usnadňuje plánování prací.

Mračno bodů je navíc komplexní zdroj dat o budově, z něhož lze čerpat data v podobě řezů, pohledů a půdorysů i dodatečně. Pokud se tedy chystáte na rekonstrukci v budoucnu, s naším pasportem stavby budete mít spolehlivý a precizní zdroj informací pro tvorbu projektu.

Víme, co je potřeba, aby byly úřady spokojené: Moc dobře víme, že vyznat se v požadavcích úřadů a příslušných zákonech může být oříšek. Když se do pasportizace stavby pustíte s námi, máte jistotu, že vás v tom nenecháme a poradíme vám, jak splnit nároky katastru nemovitostí i stavebního úřadu, na co si dát pozor a jak se vyhnout některým slepým uličkám. Nakonec tak budou spokojení nejen úředníci, ale hlavně vy.

Podívejte se, jak vypadá služba dokumentace skutečného stavu objektu (neboli pasport stavby) a co od ní očekávat.


Nezávazná konzultace zdarma

Chcete mít v pořádku dokumentaci ke svému majetku a splnit zákonnou povinnost? Plánujete rekonstrukci či demolici? Nebo se chystáte svoji nemovitost prodat či pronajmout? V každém případě budete potřebovat pasport stavby. Než si však službu objednáte, neváhejte se nám ozvat a zeptat se na vše, co vás zajímá. Konzultace je u nás nezávazná a samozřejmě zdarma. Společně probereme veškerá specifika vaší situace a případné nejasnosti. Stačí vyplnit kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme.


Chci konzultovat pasport stavby

Kde už jsme dělali pasporty staveb? 

Pasport stavby dokážeme vyhotovit pro jakoukoliv nemovitost. Za více než deset let na trhu nám jich rukama prošel nespočet, od garáží a kapliček přes bytové domy nebo budovy vzdělávacích institucí až po průmyslové haly, sportovní objekty či dokonce hrady. Podívejte se na některé z nich.

ZŠ Petrovice u Sedlčan

Rok: 2023
Plocha: 8 900 m2
Metoda: Statické a mobilní laserové skenování
Výstupy: Půdorysy, řezy, pohledy, polohopisné a výškopisné zaměření
Účel: Podklad pro rekonstrukci

Kaple sv. Vojtěcha – Nebílovský Borek

Rok: 2024
Plocha: 130 m2
Metoda: Statické a mobilní laserové skenování
Výstupy: Půdorysy, řezy, pohledy, virtuální prohlídka
Účel: Podklad pro rekonstrukci

Tenisová hala – TJ Lokomotiva Plzeň

Rok: 2023
Plocha: 800 m2
Metoda: Statické laserové skenování
Výstupy: Půdorysy, řezy, pohledy, virtuální prohlídka
Účel: Podklad pro projekt demolice a výstavby nové haly

Hrad Zvíkov

Rok: 2019
Metoda: Mobilní a statické laserové skenování
Výstupy: Půdorysy, řezy, pohledy
Účel: Dokumentace skutečného stavu věží hradu (1500 m2)
Dokumentace historických fasád hradu (10 000 m2)

Víc referenčních projektů

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?

  K personalizaci obsahu využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů. View more
  Cookies settings
  Přijmout vše
  Odmítnout
  Podmínky používání
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active
  Tato Pravidla pro ochranu soukromí (dále jen „Pravidla“) popisují, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s používáním našeho webu a způsob, jakým jsou tyto Vaše osobní údaje zpracovávány a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů máte k dispozici, a informace o tom, jak nás můžete kontaktovat.

  Vaše osobní údaje zpracovává společnost VISIONPLAN-3D s.r.o. sídlem Sokolovská 784/41 Plzeň a IČ 095 65 884 jakožto správce osobních údajů. Obrátit se na nás můžete prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu, na telefonní lince +420 737 770 270, prostřednictvím e-mailové adresy faiferlik@visionplan.cz.

  JAKÉ osobní údaje shromažďujeme a KDY

  Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete Vy sami jako subjekt osobních údajů, a to zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, e-mailové, telefonické nebo osobní komunikace, příp. i osobní údaje získané prostřednictvím cookies (viz níže).

  Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu:

  • Kontaktní údaje včetně jména, e-mailu, telefonního čísla a adresy pro zasílání zboží, adresy realizace služeb a fakturační adresy

  • Osobní údaje jako pohlaví, místo bydliště, datum narození, historie konverzace mailem a historie konverzace přes kontaktní formulář
  • Platební údaje
  • Jiné osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailu, příp. v rámci telefonické komunikace Osobní nastavení (preference) včetně Vašeho nastavení v oblasti marketingu a při používání cookies (viz níže)

  Při interakci s našimi webovými stránkami jsou určité údaje automaticky shromažďovány a sdíleny s naší společností prostřednictvím technologických platforem.  Například Váš internetový prohlížeč či mobilní přístroj může sdílet určité údaje s naší společností v rámci toho, jak tyto přístroje komunikují s našimi webovými stránkami. Tyto údaje zahrnují:

  • Identifikační čísla přístroje, přístup do sítě

  • Cookies, adresy IP, odkazovací záhlaví, údaje identifikující Váš internetový prohlížeč a jeho verze, jakož i webové „beacons and tags“

  • Nástroje k řízení toho, co za údaje je shromažďováno

  V mnoha případech Vám Váš webový prohlížeč či platforma mobilního přístroje poskytnou další nástroje umožňující ovládat, kdy Váš prohlížeč či přístroj shromažďují či sdílejí konkrétní kategorie informací.  Váš mobilní přístroj nebo internetový prohlížeč tak například můžou nabízet nástroje umožňující Vám spravovat používání cookies či sdílení informací o poloze.  Doporučujeme Vám, abyste se s těmito nástroji, jimiž Váš přístroj disponuje, seznámili.

  Nejste povinni nám Vaše osobní údaje poskytnout, pokud nám však neposkytnete ani základní osobní údaje potřebné k vyřízení Vašeho požadavku (základní kontaktní údaje, příp. platební údaje), nebudeme schopni Váš požadavek vyřídit, a proto nebude možné, abyste využili našich služeb a výrobků.

  PROČ a JAK zpracováváme Vaše osobní údaje

  Všechny Vaše osobní údaje uchováváme pouze po takovou dobu, která je zapotřebí pro naplnění účelů, pro které jsme tyto údaje shromáždili, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak. Máme nastavená opatření k zabezpečení ochrany poskytnutých osobních údajů, zejména k zabránění neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jejich neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití osobních údajů.

  Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Můžeme však monitorovat chování návštěvníků webových stránek za účelem sledování jejich preferencí za marketingovými účely.

  Osobní údaje, které o Vás získáme, používáme za následujícími účely:

  • Abychom vyhověli Vašim požadavkům a realizovali nebo zprostředkovali Vaši zakázku, abychom udrželi v chodu naše podnikání a abychom naše podnikání, výrobky a služby nadále zlepšovali

  Údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro účely našeho podnikání.  Například osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu použijeme primárně za účelem vyřízení Vašeho požadavku, realizace nebo zprostředkování Vaší zakázky a zajištění komunikace s Vámi. Vámi poskytnuté údaje můžeme použít ale dále i např. pro účely účetnictví, auditu a dalšího interního zpracování.

  Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje na základě povinností, které nám ukládají právní předpisy, na základě povinností, které pro nás vyplývají ze smluv uzavřenými s Vámi a na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění chodu naší společnosti a rozvoji našeho podnikání.

  • Abychom chránili naše práva, majetek či bezpečí nebo práva, majetek či bezpečí dalších osob

  Můžeme taktéž použít Vaše osobní údaje k prevenci či odhalení podvodu, zneužití, protiprávního použití a porušení našich podmínek používání, k uplatnění našich práv, jakož i k tomu, abychom splnili nařízení soudu, státních orgánů či abychom splnili podmínky stanovené platnými právními předpisy.

  Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje na základě povinností, které nám ukládají platné právní předpisy, a našeho oprávněného zájmu na ochraně našich práv a práv třetích osob.

  • Pro účely marketingu a analýz

  Osobní údaje můžeme použít k provedení průzkumu trhu. Můžeme Vás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů Vámi uvedených ve formuláři, abychom zjistili, jestli jste byli spokojeni s našimi službami. Na Vámi uvedené kontaktní údaje Vám můžeme taktéž zasílat obchodní sdělení. Pokud si nepřejete tato obchodní sdělení dostávat, kdykoliv se můžete odhlásit z jejich odběru. Pokud je to potřebné pro lepší zacílení marketingu, můžeme vytvářet databáze a využívat profilování za účelem cílení marketingu dle Vašich konkrétních potřeb, například volby obchodních sdělení s ohledem na výběr produktu, zjištěné preference a další informace od Vás získané. V takovém případě minimalizujeme rozsah osobních údajů zařazených do databáze a databáze podléhá zabezpečení v souladu s našimi vnitřními mechanismy ochrany osobních údajů.

  Údaje o tom, jak naše webové stránky a služby využíváte, můžeme použít k tomu, abychom porozuměli Vašemu chování či preferencím.  Například informace o tom, jak na našem webu vyhledáváte a nacházíte výrobky nebo služby, můžeme používat k tomu, abychom lépe pochopili, jaký je nejlepší způsob uspořádání a prezentace našich výrobků a služeb. Můžeme také použít údaje o tom, jak naše výrobky a služby používáte, k vylepšení Vaší uživatelské zkušenosti a ke zjištění (diagnostice) technických problémů či problémů s poskytováním služeb a ke správě našich webových stránek.

  Za účely marketingu a analýz zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu na rozvoji našeho podnikání. Při zpracování cookies v některých případech zpracováváme osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu (viz níže).

  PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování osobních údajů

   Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účely přímého marketingu, např. proti zpracování za účely zasílání obchodních sdělení nebo za účely zpětného zjištění spokojenosti s námi poskytnutou službou nebo výrobkem. Pokud vznesete námitku proti tomuto zpracování, nebudeme nadále Vaše osobní údaje za uvedenými účely zpracovávat a vyřadíme Vás z našich vnitřních databází spojených s daným účelem zpracování.

   Právo vznést námitku máte také v jiných případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše v sekci PROČ a JAK zpracováváme Vaše osobní údaje). Pokud uplatníte námitku v těchto případech, nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy a právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

   Právo vznést námitku můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

  SOUHLAS se zpracováním osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme buď s Vaším souhlasem, který jste nám udělili pro jeden či více konkrétních účelů a může jej kdykoliv odvolat, nebo ve stanovených případech bez Vašeho souhlasu. Bez Vámi výslovně uděleného souhlasu můžeme dle platných právních předpisů zpracovávat osobní údaje, pokud je zpracování nutné pro:

  • jednání o uzavření nebo plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou,

  • splnění právní povinnosti naší společnosti,

  • ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

  • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,

  • ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby.

  Na základě souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje při používání cookies (viz níže). V ostatních případech zpracováváme osobní údaje na základě jiného právního důvodu, ledaže Vás výslovně požádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  K udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dochází aktivním označením příslušného zaškrtávacího políčka. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělujete dobrovolně, přičemž nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a v případě, že nám jej neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Poskytnutí tohoto souhlasu není podmínkou pro užívání našich služeb.

  PŘÍJEMCI osobních údajů

   Některé činnosti, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů, pro nás zajišťují externí spřízněné společnosti. Vaše osobní údaje můžeme v nezbytně nutném rozsahu za výše uvedenými účely s těmito společnostmi sdílet, aby bylo možné tyto činnosti vykonávat.  Takto můžeme osobní údaje sdílet například za účelem zasílání a doručování s provozovatelem poštovních služeb či s distributorem elektronických zpráv, za účelem provedení výzkumu a analýz s marketingovou společností, za účelem obhajoby našich práv s naším právním zástupcem, můžeme také využívat služeb externí IT společnosti, která v rámci správy naší sítě získá přístup k Vašim osobním údajům apod.

  Zatímco v některých případech Vaše zakázky zařizujeme my, v jiných případech vystupujeme pouze jako zprostředkovatel (informace o tom, zda vystupujeme v pozici zprostředkovatele, najdete v popisu konkrétní služby na našem webu). V případech, kdy vystupujeme jako zprostředkovatel, předáváme Vaše osobní údaje externí společnosti, aby Vám mohla poskytnout Vámi poptávanou službu nebo produkt.

  Osobní údaje dále můžeme sdílet s dalšími stranami v rozsahu nezbytném pro:

  • dodržení/splnění výzev státních orgánů, nařízení soudu či příslušného právního předpisu;

  • zabránění v protiprávním použití našich webových stránek, služeb a produktů;

  • ochranu našich práv a obhajobu před nároky vznesenými třetími stranami; a

  • pomoc při bránění podvodům a při vyšetřování podvodů.

  Osobní údaje, které ve vztahu k Vám zpracováváme, můžeme také převést na právního nástupce v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace).

  Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

  Používání COOKIES

  Když používáte naše webové stránky, naše společnost z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje.  K sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat

  • Vaši IP adresu;

  • jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features);

  • jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje;

  • doménu, typ prohlížeče a jazyk;

  • druh operačního systému a jeho nastavení;

  • stát a časové pásmo;

  • dříve navštívené webové stránky;

  • informace o Vašich krocích na našich webových stránkách, jako například klikání, nákupy a označené preference; a

  • čas přístupu a referenční adresy URL.

  Prostřednictvím našich webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran.  Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

  Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka).  To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost.  Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat.  Na našich webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies:

  • Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě.  Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

  • Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich webových stránek tím, že sledujeme jejich používání.  V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky.  Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.

  • Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich webových stránek.  Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich webových stránkách i mimo ně.  V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.

  Cookies neukládáme déle než 13 měsíců.

  Na základě našich oprávněných zájmů na zajištění provozu webových stránek a internetových služeb zpracováváme cookies nezbytně nutné pro zajištění tohoto provozu. Všechny ostatní cookies zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu.

  V nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče určujete, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Povolením cookies ve Vašem prohlížeči nám zároveň udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů získaných na základě cookies. Vždy máte možnost změnit své preference a souhlas odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

  Vaše PRÁVA v oblasti ochrany osobních údajů

  V oblasti ochrany osobních údajů máte zaručena následující práva. S uplatněním práv se obracejte na naši společnost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

  • právo na přístup ke svým osobním údajům – máte právo na přístup Vašim osobním údajům i dalším údajům o jejich zpracování, např. o účelu zpracování, příjemcích údajů nebo době, po kterou budou uchovávány, můžete požadovat kopie zpracovávaných osobních údajů

  • právo na opravu – máte právo na opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů

  • právo na výmaz – naše společnost je ze zákona povinna po uplynutí určité doby osobní údaje vymazat z vlastní iniciativy, přesto můžete o výmaz sami požádat, např. pokud již údaje nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovány

  • právo na omezení zpracování osobních údajů – v některých případech, např. pokud bude podána námitka proti zpracování, je možné požádat o omezení zpracování osobních údajů

  • právo vznést námitku proti zpracování – podává se u správce, kterým je naše společnost, v případech, kdy ke zpracování dochází z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby, včetně případů, kdy jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu

  • právo na přenositelnost údajů – máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a předat je jinému správci osobních údajů (tzn. jinému subjektu, který je bude zpracovávat), případně požadovat, aby toto předání provedla naše společnost, je-li to technicky možné; právo na přenositelnost osobních údajů Vám náleží v případě, že se zpracování provádí automatizovaně nebo je založeno na souhlasu nebo na smlouvě uzavřené mezi Vámi a naší společností

  • právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů

  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

  Save settings