ČASTO KLADENÉ DOTAZY K VYTYČENÍ STAVBY

K čemu je vytyčení stavby?

Vytyčení stavby je nezbytný krok před zahájením stavebních prací. Právě díky vytyčení, které provede profesionální geodet, je možné začít s výkopovými pracemi pro založení stavby a poté určit přesnou polohu zdiva na základovou desku. Vytyčovací protokol, který je výsledkem vytyčovací geodetické práce, je navíc jedním z nezbytných dokladů předávací dokumentace při kolaudaci. A v neposlední řadě je vytyčení stavby momentem, kdy nejspíš poprvé na vlastní oči uvidíte obrysy svého budoucího domu. 

Potřebuji na vytyčení stavby služby geodeta? Nejde to svépomocí?

Vytyčení stavby by měl rozhodně provést profesionální geodet, a to hned z několika důvodů. Vytyčení stavby je precizní odborná práce, která se neobejde bez citlivého přístupu, odborných znalostí, zkušeností a speciálních přístrojů. Neodborným vytyčením stavby riskujete, že stavba nebude odpovídat parametrům projektu. Problémem pak může být také nedodržení odstupových vzdáleností od hranice pozemku a další komplikace, kvůli kterým vám může stavební úřad dokonce pozastavit stavbu. Nemluvě o tom, že špatné nebo nepřesné vytyčení značně zkomplikuje celou stavbu a bude vás stát i peníze navíc.

Co obnáší vytyčení stavby?

Součástí služby vytyčení stavby je konzultace a individuální posouzení vašeho projektu, které je zdarma. Před vytyčením si navíc obstaráme všechny potřebné podklady a vy se nemusíte o nic starat. Sami se spojíme s projekční kanceláří a vyžádáme si veškerá data pro vytyčení. Následně se dohodneme na termínu návštěvy geodeta na stavbě tak, aby práce na stavbě plynule navazovala. Samotný proces vytyčení trvá (v závislosti na složitosti objektu) obvykle několik hodin. Geodet na místě označí vytyčené body dřevěnými kolíky. Ty posléze zajistí ještě tzv. stavebními lavičkami. Posledním krokem vytyčování stavby je vyhotovení vytyčovacího protokolu (tzv. protokol o vytyčení stavby). Tento dokument je nutnou součástí předávací dokumentace při kolaudaci a najdete v něm veškeré podrobné údaje o vytyčení.

Co jsou tzv. stavební lavičky?

Stavební lavičky jsou dřevěné konstrukce, které vznikají v návaznosti na vytyčení stavby. Konstrukce laviček je jednoduchá, obvykle se skládá ze dvou kůlů, na něž se přibije vodorovné prkno. Staví se obvykle v jedné výškové úrovni minimálně 1,5 m od hranice výkopu. Důvodem je ochrana laviček – musí zůstat netknuté alespoň do doby, než skončí betonáž základů a první zdění. Konkrétní zadání nicméně poskytuje geodetovi stavebník.

Co když se při stavbě poškodí vytyčovací body?

Lavičky jsou velmi důležitou součástí prvních kroků stavby. Právě díky nim mohou stavebníci ověřit všechny směry a výšky, tedy přesná místa, kde mají stát základy domu nebo jeho zdi. Proto se lavičky musí stavět s rozmyslem tak, aby se nepletly při vjezdu na pozemek nebo samotné stavbě a nehrozilo jejich poškození. Ze stejného důvodu by neměly sloužit ani k opírání nebo odkládání věcí. Pokud přece jen dojde k poškození laviček, je nutné stavbu znovu vytyčit.

Co všechno je v ceně služby vytyčení stavby?

V ceně služby jsou konzultace vašeho projektu, zajištění potřebných technických údajů od projektanta, koordinace procesu vytyčení se stavební firmou, vytyčení stavby a následné předání veškeré dokumentace včetně vytyčovacího protokolu do vašich rukou.

Stavba je hotová, co dál?

Jakmile je stavba hotová, geodetické práce ještě nekončí. Nyní je potřeba stavbu zaměřit, tedy určit skutečnou polohu objektu po dokončení, a vypracovat geometrický plán. Tento dokument má dva účely.

Za prvé, slouží k zanesení obrysu stavby do katastrální mapy. Za druhé, přikládá se k formuláři ohlášení dokončené stavby a také ke kolaudačnímu řízení. I se zaměřením stavby a vytvořením geometrického plánu vám rádi pomůžeme – stačí se ozvat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Můžete se také rovnou podívat na stránku Geometrický plán – zápis stavby do katastru nemovitostí, kde o této službě najdete veškeré informace. Po dokončení všech kroků souvisejících se stavbou domu většinou přichází na řadu zahrada a také stavba plotu. Ale pozor, než se pustíte do ohraničení pozemku, je i v tomto případě vhodné provést vytyčení. Více se dočtete na stránce služby Vytyčení pozemku.

KAM DÁLE?

POTŘEBUJETE PORADIT NEBO CHCETE OBJEDNAT VYTYČENÍ STAVBY?

Zavolejte nám nebo nám napište a my vám zdarma poradíme nebo poskytneme konzultaci!