Vytyčení a zaměření pro stavbu domu: Co vše má na starosti geodet

Chystáte se stavět rodinný dům? V tom případě se neobejdete bez spolehlivého geodeta. Na stavbě se s ním setkáte hned několikrát – na starosti má totiž zaměření pozemku, vytyčení stavby, které předchází výkopovým pracím, a nakonec zaměření již dokončené stavby.

Geodetické práce na stavbě domu

Geodet neboli zeměměřič vás bude provázet po celou dobu stavby vašeho domu. Nejprve provede zaměření pro projekt domu a vyhotoví podklad pro projektanta, který na základě vašich instrukcí naprojektuje stavbu. Jakmile budete mít hotový projekt a stavební povolení, tak přijede geodet vytyčit základy stavby a budoucí polohu zdiva. Na závěr stavby, je důležité nechat zaměřit novu stavbu a zanést ji do katastru nemovitostí. Pojďme si jednotlivé kroky popsat podrobněji. 

vytyčení a zaměření pro stavbu domu

Postup geodetických prací na stavbě:

Co je zaměření pozemku pro projekt domu (polohopisný a výškopisný plán) 

Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku odhalí jeho přesnou polohu vůči sousedním parcelám, komunikacím a inženýrským sítím. Zobrazí terénní nerovnosti na pozemku a v jeho okolí. Na základě polohopisných a výškopisných údajů geodet vyhotoví polohopisný a výškopisný plán, který slouží jako podklad pro projektanta domu. 

Pro projektanta je polohopisný a výškopisný plán důležitý především proto, aby při navrhování stavby mohl dodržet minimální vzdálenosti od hranice pozemku a sousedních staveb. Zároveň mu umožňuje situovat stavbu na plochu jak polohově, tak výškově.

vytyčení a zaměření pozemku

Věděli jste, že pozemek je potřeba zaměřit nejen před plánovanou stavbou domu, ale také například při rozdělování pozemků, změně jeho hranic nebo při určení věcného břemene? Přečtěte si článek: Zaměření a vytyčení pozemku – kdy se provádí a co obnáší?

Co je vytyčení stavby

Jakmile geodet od projektanta domu obdrží projektovou dokumentaci, má za úkol podle ní vytyčit stavbu na pozemku. Jedná se tak často o jeden z prvních viditelných kroků, díky kterému poprvé na vlastní oči spatříte obrysy svého budoucího domu. 

Přesnou pozici domu geodet vyznačí pomocí kolíků, které umístí do země v místech budoucích rohů základů. Dále geodet vytyčí na tzv. lavičky body znázorňující obvod základů a vnitřního zdiva. Ty stavebníkům slouží v prvních fázích stavby k fixaci vytyčených směrů a výšek. Zpravidla se umísťují v dostatečné vzdálenosti od budovaného objektu, aby se při stavebních činnostech nepoškodily. Jakmile se dokončí betonáž základů a zdění stěn, lavičky se mohou odstranit. Avšak konkrétní zadání dostává geodet od stavebníka.

geodet plzeň

Pokud stavebník lavičky stavět nepotřebuje, po dokončení základů si znovu přizve geodeta, který ještě jednou zaměří rohy obvodového zdiva. Tato metoda vás sice může vyjít o něco dráž než použití stavebních laviček, máte ale jistotu, že je zaměření přesné a správné.

Vytyčení stavby se ukončuje vystavením protokolu o vytyčení stavby.

Zaměření hotové stavby

Geodet vás navštíví ještě jednou, a to po dokončení stavby domu, aby zaměřil jeho skutečnou polohu po dokončení a vypracoval geometrický plán. Ten slouží jednak k zanesení obrysu stavby do katastrální mapy, druhak se přikládá k formuláři ohlášení dokončené stavby nebo ke kolaudačnímu řízení.

zaměření stavby

Cena vytyčení a zaměření stavby

Zajímá vás, kolik stojí geodetické zaměření a vytyčení stavby? Podívejte se na přehled našich služeb, u kterých jsou uvedeny veškeré cenové požadavky na zaměření. 

Sháníte geodeta v okolí Plzeňského kraje? Kontaktujte naší kancelář a zjistěte, kolik stojí vytyčení a zaměření vaší stavby. 

Shrnutí

Jestliže uvažujete nad stavbou rodinného domu, nepodceňte výběr kvalifikovaného a spolehlivého geodeta. Potřebovat od něj totiž budete minimálně tři geodetické úkony – zaměření pozemku pro projekt domu, vytyčení stavby a následné zaměření domu pro zanesení do katastrální mapy. Jestliže všechny práce zadáte jednomu geodetovi, celý proces stavby se tak výrazně urychlí, zjednoduší a zlevní. 

Hledáte geodeta v okolí Plzně nebo se chcete zeptat na upřesňující informace? Neváhejte kontaktovat naši kancelář.


Kontaktujte nás

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?