Geodetické vytyčení a zaměření pro stavbu domu: Jak na to v roce 2024?

Chystáte se stavět rodinný dům? V tom případě se neobejdete bez spolehlivého geodeta. Na stavbě se s ním setkáte hned několikrát – na starosti má totiž zaměření pozemku, vytyčení stavby, které předchází výkopovým pracím, a nakonec zaměření již dokončené stavby.

V článku se podíváme na:

Geodetické práce na stavbě domu

Geodet neboli zeměměřič vás bude provázet po celou dobu stavby vašeho domu. Nejprve provede geodetické zaměření pro projekt domu a vyhotoví podklad pro projektanta, který na základě vašich instrukcí naprojektuje stavbu. Jakmile budete mít hotový projekt a stavební povolení, tak přijede geodet vytyčit základy stavby a budoucí polohu zdiva. Na závěr stavby je důležité nechat zaměřit novou stavbu a zanést ji do katastru nemovitostí. Pojďme si jednotlivé kroky popsat podrobněji. 

vytyčení a zaměření pro stavbu domu

Postup geodetických prací na stavbě:

 1. Nejprve geodet provede zaměření pro projekt domu (polohopisný a výškopisný plán). Tento dokument se stává výchozím podkladem pro projektanta, který stavbu domu projektuje. 
 2. Na základě hotové projektové dokumentace od projektanta geodet vytyčí stavbu (základy a zdivo) na pozemku a v její blízkosti dále umístí výškové body.
 3. Po dokončení stavby geodet provede zaměření její skutečné polohy, jehož účelem je vyhotovení geometrického plánu pro zanesení stavby do katastru nemovitostí.

Zaměření pozemku pro projekt domu (polohopisný a výškopisný plán)

Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku odhalí jeho přesnou polohu vůči sousedním parcelám, komunikacím a inženýrským sítím. Zobrazí terénní nerovnosti na pozemku a v jeho okolí. Na základě polohopisných a výškopisných údajů geodet vyhotoví polohopisný a výškopisný plán, který slouží jako podklad pro projektanta domu.

Jak probíhá zaměření pozemku pro projekt domu

Aby mohli geodeti – třeba naše geodetická kancelář – zaměřit váš pozemek pro projekt budoucího domu, nejprve vás čeká úvodní bezplatná konzultace. Na ní společně probereme veškeré detaily potřebné k realizaci geodetického zaměření. Následně zeměměřiči váš pozemek v domluveném termínu navštíví a provedou samotné zaměření. Konečnou fází služby zaměření pozemku pro projekt domu je zpracování dat. Jeho výsledkem je krom polohopisného a výškopisného zaměření také seznam souřadnic, katastrální mapa a technická zpráva.

Proč je zaměření pozemku pro projekt domu důležité

Pro projektanta je polohopisný a výškopisný plán důležitý především proto, aby při navrhování stavby mohl dodržet minimální vzdálenosti od hranice pozemku a sousedních staveb a další legislativní požadavky. Zároveň mu geodetické zaměření umožňuje situovat stavbu na plochu polohově i výškově, rozvrhnout umístění objektů a cest na pozemku a napojit stavbu na inženýrské sítě.

vytyčení a zaměření pozemku

Věděli jste, že pozemek je potřeba zaměřit nejen před plánovanou stavbou domu, ale také například při rozdělování pozemku, změně jeho hranic nebo při určení věcného břemene? Více se dozvíte v článku Geometrický plán: Co to je, kolik stojí a kdy ho potřebujete?

Vytyčení stavby

Jakmile geodet od projektanta domu obdrží projektovou dokumentaci, má za úkol vytyčit podle ní stavbu na pozemku. Geodetické vytyčení znamená znázornění důležitých bodů – například rohů plánovaného domu – fyzicky v místě stavby. Vytyčení je tak často jedním z prvních viditelných kroků, díky kterému poprvé na vlastní oči spatříte obrysy svého budoucího domu.

Jak probíhá vytyčení stavby

Přesnou pozici domu na pozemku geodet vyznačí přímo v terénu pomocí kolíků, které umístí do země v místech budoucích rohů základů. Dále geodet vytyčí body znázorňující obvod základů a vnitřního zdiva – k tomu se používají tzv. stavební lavičky. Ty stavebníkům slouží v prvních fázích stavby k fixaci vytyčených směrů a výšek. Zpravidla se umísťují v dostatečné vzdálenosti od budovaného objektu, aby se při stavebních činnostech nepoškodily. Jakmile se dokončí betonáž základů a obvodové zdi, lavičky se mohou odstranit.

Stavební lavičky však mají jednu nevýhodu: pokud se po vytyčení bodů prostřednictvím laviček se samotnou lavičkou něco stane (například vlivem stavebních prací), je pro stavebníka takřka nemožné zjistit, kde a jak lavička (respektive vytyčený bod) původně stála. Pak hrozí, že bude nutné znovu zavolat geodety a vytyčení opakovat.

Elegantnější cesta – která zajišťuje skutečnou jistotu, že bude objekt vypadat přesně tak, jak má – je vytyčení ve dvou fázích. V první fázi se vytyčí rohy základů za pomoci kolíků. Po vykopání a vylití základů se geodet přizve znovu, aby na hotové základy domu přesně vytyčil rohy budoucího zdiva pomocí hřebíčků. Tato varianta vytyčení stavby zaručuje přesnost a správnost průběhu celé stavby.

geodet plzeň

Proč je vytyčení stavby důležité

Teprve po geodetickém vytyčení stavby lze zahájit výkopové práce pro založení stavby a posléze určit přesnou polohu zdiva na základovou desku. Jinými slovy, bez vytyčení stavby geodetem nelze s procesem stavby začít. 

Geodetické vytyčení stavby se ukončuje vystavením protokolu o vytyčení stavby (někdy se mu říká vytyčovací protokol). Ve vytyčovacím protokolu naleznete detaily o procesu vytyčení, např. předmět vytyčování, vytyčovací náčrt, způsob označení bodů a odevzdání vytyčovacích značek, potvrzení o jejich převzetí a v neposlední řadě porovnání projektovaných a vytyčených bodů. Bez vytyčovacího protokolu se neobejdete ani při kolaudaci – je nezbytnou součástí předávací dokumentace.

Zaměření hotové stavby

Geodet vás navštíví ještě jednou, a to po dokončení stavby domu, aby zaměřil jeho skutečnou polohu po dokončení a vypracoval geometrický plán. Ten slouží jednak k zanesení obrysu stavby do katastrální mapy, jednak se přikládá k formuláři ohlášení dokončené stavby nebo ke kolaudačnímu řízení.

zaměření stavby

Jak probíhá zaměření hotové stavby a tvorba geometrického plánu

Proces geodetického zaměření hotové stavby začíná úvodní konzultací. Na ní s geodety proberete konkrétní situaci a vaše požadavky. Posléze přichází na řadu zaměření stavby. Stejně jako v předchozích fázích, i tentokrát zeměměřiči dorazí na váš pozemek a provedou zaměření. Posledním krokem je zpracování získaných dat do podoby geometrického plánu.

Geometrický plán vám geodeti nejprve pošlou v podobě návrhu k nahlédnutí a odsouhlasení. Posléze se geometrický plán zasílá na katastrální úřad, který má 14 dní na jeho kontrolu a případné připomínky. Ve chvíli, kdy katastrální úřad geometrický plán potvrdí, zašle jej zpět geodetům, kteří vyhotoví potřebný počet výtisků a předají finální verzi plánu do vašich rukou. 

Proč je zaměření hotové stavby důležité

Jak je zřejmé z odstavců výše, geometrický plán je nezbytným podkladem pro zanesení stavby do katastru nemovitostí. Pojí se s ním proto ještě další administrativní kroky. Finální geometrický plán si totiž musíte nechat schválit na příslušném stavebním úřadě. Teprve pak můžete požádat o zápis do katastru nemovitostí – na tento úkon má katastrální úřad zákonem danou lhůtu 30 dní. Jedním z posledních kroků je přihlášení k dani z nově vzniklé nemovitosti.

Dělá vám proces zápisu nové stavby do katastru nemovitostí vrásky? Obraťte se na naši geodetickou kancelář, rádi vám poradíme.

Cena vytyčení a zaměření stavby

Zajímá vás, kolik stojí geodetické zaměření a vytyčení stavby? Paušální cenu lze jen těžko určit, neboť se odvíjí od mnoha kritérií.

Parametry, které ovlivňují cenu geodetického vytyčení a zaměření:

 • Velikost pozemku či stavby
 • Složitost pozemku či stavby
 • Množství vytyčovaných bodů
 • Náročnost terénu aj.

Více informací o geodetickém vytyčení a zaměření, postupy, často kladené otázky a další podrobnosti najdete na stránkách jednotlivých služeb:

Potřebovali byste odhad ceny geodetického zaměření či vytyčení ve vašem konkrétním případě? Sháníte geodeta v okolí Plzeňského kraje? Kontaktujte nás a získáte nezávaznou konzultaci zdarma.

Proč objednat geodetické vytyčení a zaměření u nás?

Rádi byste celým procesem stavby domu prošli se spolehlivými geodety, kteří mají dlouholeté zkušenosti a můžete se na ně kdykoliv obrátit? V tom případě jsme pro vás ti praví. Můžeme vám nabídnout:

Reference

Zkušenosti našich zákazníků jsou pro nás tou nejlepší vizitkou. Podívejte se na naše minulé zakázky.

Zkušenosti

V oboru geodézie se pohybujeme více než 8 let a realizovali jsme přes tisícovku geodetických zakázek. Umíme poradit – a sami si poradíme i s netradičními úkoly.

Poradenství

Moc dobře víme, že proces stavby domu snadno přeroste přes hlavu, obzvláště pokud s ním nemáte žádné předchozí zkušenosti. Rádi vám proto poradíme s administrativními postupy a jednotlivými kroky.

Flexibilitu

Včera bylo pozdě? Pro spěch máme pochopení. Dokážeme se vám přizpůsobit a v případě potřeby doručíme výstupy v řádech dnů.

Kvalitu

Kvalitní a precizně provedené geodetické výstupy vám ušetří čas i peníze. K jejich tvorbě používáme ty nejmodernější geodetické technologie a přístroje.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

Shrnutí

Jestliže uvažujete o stavbě rodinného domu, nepodceňte výběr kvalifikovaného a spolehlivého geodeta. Potřebovat od něj totiž budete minimálně tři geodetické úkony – zaměření pozemku pro projekt domu, vytyčení stavby a následné zaměření domu pro zanesení do katastrální mapy. Jestliže všechny práce zadáte jednomu zkušenému geodetovi nebo geodetické kanceláři (třeba právě nám), celý proces stavby se tak výrazně urychlí, zjednoduší a zlevní. 

Hledáte geodeta v okolí Plzně nebo se chcete zeptat na upřesňující informace? Neváhejte kontaktovat naši geodetickou kancelář.


Kontaktujte nás

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?

  K personalizaci obsahu využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů. View more
  Cookies settings
  Přijmout vše
  Odmítnout
  Podmínky používání
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active
  Tato Pravidla pro ochranu soukromí (dále jen „Pravidla“) popisují, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s používáním našeho webu a způsob, jakým jsou tyto Vaše osobní údaje zpracovávány a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů máte k dispozici, a informace o tom, jak nás můžete kontaktovat.

  Vaše osobní údaje zpracovává společnost VISIONPLAN-3D s.r.o. sídlem Sokolovská 784/41 Plzeň a IČ 095 65 884 jakožto správce osobních údajů. Obrátit se na nás můžete prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu, na telefonní lince +420 737 770 270, prostřednictvím e-mailové adresy faiferlik@visionplan.cz.

  JAKÉ osobní údaje shromažďujeme a KDY

  Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete Vy sami jako subjekt osobních údajů, a to zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, e-mailové, telefonické nebo osobní komunikace, příp. i osobní údaje získané prostřednictvím cookies (viz níže).

  Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu:

  • Kontaktní údaje včetně jména, e-mailu, telefonního čísla a adresy pro zasílání zboží, adresy realizace služeb a fakturační adresy

  • Osobní údaje jako pohlaví, místo bydliště, datum narození, historie konverzace mailem a historie konverzace přes kontaktní formulář
  • Platební údaje
  • Jiné osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailu, příp. v rámci telefonické komunikace Osobní nastavení (preference) včetně Vašeho nastavení v oblasti marketingu a při používání cookies (viz níže)

  Při interakci s našimi webovými stránkami jsou určité údaje automaticky shromažďovány a sdíleny s naší společností prostřednictvím technologických platforem.  Například Váš internetový prohlížeč či mobilní přístroj může sdílet určité údaje s naší společností v rámci toho, jak tyto přístroje komunikují s našimi webovými stránkami. Tyto údaje zahrnují:

  • Identifikační čísla přístroje, přístup do sítě

  • Cookies, adresy IP, odkazovací záhlaví, údaje identifikující Váš internetový prohlížeč a jeho verze, jakož i webové „beacons and tags“

  • Nástroje k řízení toho, co za údaje je shromažďováno

  V mnoha případech Vám Váš webový prohlížeč či platforma mobilního přístroje poskytnou další nástroje umožňující ovládat, kdy Váš prohlížeč či přístroj shromažďují či sdílejí konkrétní kategorie informací.  Váš mobilní přístroj nebo internetový prohlížeč tak například můžou nabízet nástroje umožňující Vám spravovat používání cookies či sdílení informací o poloze.  Doporučujeme Vám, abyste se s těmito nástroji, jimiž Váš přístroj disponuje, seznámili.

  Nejste povinni nám Vaše osobní údaje poskytnout, pokud nám však neposkytnete ani základní osobní údaje potřebné k vyřízení Vašeho požadavku (základní kontaktní údaje, příp. platební údaje), nebudeme schopni Váš požadavek vyřídit, a proto nebude možné, abyste využili našich služeb a výrobků.

  PROČ a JAK zpracováváme Vaše osobní údaje

  Všechny Vaše osobní údaje uchováváme pouze po takovou dobu, která je zapotřebí pro naplnění účelů, pro které jsme tyto údaje shromáždili, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak. Máme nastavená opatření k zabezpečení ochrany poskytnutých osobních údajů, zejména k zabránění neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jejich neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití osobních údajů.

  Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Můžeme však monitorovat chování návštěvníků webových stránek za účelem sledování jejich preferencí za marketingovými účely.

  Osobní údaje, které o Vás získáme, používáme za následujícími účely:

  • Abychom vyhověli Vašim požadavkům a realizovali nebo zprostředkovali Vaši zakázku, abychom udrželi v chodu naše podnikání a abychom naše podnikání, výrobky a služby nadále zlepšovali

  Údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro účely našeho podnikání.  Například osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu použijeme primárně za účelem vyřízení Vašeho požadavku, realizace nebo zprostředkování Vaší zakázky a zajištění komunikace s Vámi. Vámi poskytnuté údaje můžeme použít ale dále i např. pro účely účetnictví, auditu a dalšího interního zpracování.

  Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje na základě povinností, které nám ukládají právní předpisy, na základě povinností, které pro nás vyplývají ze smluv uzavřenými s Vámi a na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění chodu naší společnosti a rozvoji našeho podnikání.

  • Abychom chránili naše práva, majetek či bezpečí nebo práva, majetek či bezpečí dalších osob

  Můžeme taktéž použít Vaše osobní údaje k prevenci či odhalení podvodu, zneužití, protiprávního použití a porušení našich podmínek používání, k uplatnění našich práv, jakož i k tomu, abychom splnili nařízení soudu, státních orgánů či abychom splnili podmínky stanovené platnými právními předpisy.

  Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje na základě povinností, které nám ukládají platné právní předpisy, a našeho oprávněného zájmu na ochraně našich práv a práv třetích osob.

  • Pro účely marketingu a analýz

  Osobní údaje můžeme použít k provedení průzkumu trhu. Můžeme Vás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů Vámi uvedených ve formuláři, abychom zjistili, jestli jste byli spokojeni s našimi službami. Na Vámi uvedené kontaktní údaje Vám můžeme taktéž zasílat obchodní sdělení. Pokud si nepřejete tato obchodní sdělení dostávat, kdykoliv se můžete odhlásit z jejich odběru. Pokud je to potřebné pro lepší zacílení marketingu, můžeme vytvářet databáze a využívat profilování za účelem cílení marketingu dle Vašich konkrétních potřeb, například volby obchodních sdělení s ohledem na výběr produktu, zjištěné preference a další informace od Vás získané. V takovém případě minimalizujeme rozsah osobních údajů zařazených do databáze a databáze podléhá zabezpečení v souladu s našimi vnitřními mechanismy ochrany osobních údajů.

  Údaje o tom, jak naše webové stránky a služby využíváte, můžeme použít k tomu, abychom porozuměli Vašemu chování či preferencím.  Například informace o tom, jak na našem webu vyhledáváte a nacházíte výrobky nebo služby, můžeme používat k tomu, abychom lépe pochopili, jaký je nejlepší způsob uspořádání a prezentace našich výrobků a služeb. Můžeme také použít údaje o tom, jak naše výrobky a služby používáte, k vylepšení Vaší uživatelské zkušenosti a ke zjištění (diagnostice) technických problémů či problémů s poskytováním služeb a ke správě našich webových stránek.

  Za účely marketingu a analýz zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu na rozvoji našeho podnikání. Při zpracování cookies v některých případech zpracováváme osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu (viz níže).

  PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování osobních údajů

   Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účely přímého marketingu, např. proti zpracování za účely zasílání obchodních sdělení nebo za účely zpětného zjištění spokojenosti s námi poskytnutou službou nebo výrobkem. Pokud vznesete námitku proti tomuto zpracování, nebudeme nadále Vaše osobní údaje za uvedenými účely zpracovávat a vyřadíme Vás z našich vnitřních databází spojených s daným účelem zpracování.

   Právo vznést námitku máte také v jiných případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše v sekci PROČ a JAK zpracováváme Vaše osobní údaje). Pokud uplatníte námitku v těchto případech, nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy a právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

   Právo vznést námitku můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

  SOUHLAS se zpracováním osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme buď s Vaším souhlasem, který jste nám udělili pro jeden či více konkrétních účelů a může jej kdykoliv odvolat, nebo ve stanovených případech bez Vašeho souhlasu. Bez Vámi výslovně uděleného souhlasu můžeme dle platných právních předpisů zpracovávat osobní údaje, pokud je zpracování nutné pro:

  • jednání o uzavření nebo plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou,

  • splnění právní povinnosti naší společnosti,

  • ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

  • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,

  • ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby.

  Na základě souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje při používání cookies (viz níže). V ostatních případech zpracováváme osobní údaje na základě jiného právního důvodu, ledaže Vás výslovně požádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  K udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dochází aktivním označením příslušného zaškrtávacího políčka. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělujete dobrovolně, přičemž nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a v případě, že nám jej neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Poskytnutí tohoto souhlasu není podmínkou pro užívání našich služeb.

  PŘÍJEMCI osobních údajů

   Některé činnosti, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů, pro nás zajišťují externí spřízněné společnosti. Vaše osobní údaje můžeme v nezbytně nutném rozsahu za výše uvedenými účely s těmito společnostmi sdílet, aby bylo možné tyto činnosti vykonávat.  Takto můžeme osobní údaje sdílet například za účelem zasílání a doručování s provozovatelem poštovních služeb či s distributorem elektronických zpráv, za účelem provedení výzkumu a analýz s marketingovou společností, za účelem obhajoby našich práv s naším právním zástupcem, můžeme také využívat služeb externí IT společnosti, která v rámci správy naší sítě získá přístup k Vašim osobním údajům apod.

  Zatímco v některých případech Vaše zakázky zařizujeme my, v jiných případech vystupujeme pouze jako zprostředkovatel (informace o tom, zda vystupujeme v pozici zprostředkovatele, najdete v popisu konkrétní služby na našem webu). V případech, kdy vystupujeme jako zprostředkovatel, předáváme Vaše osobní údaje externí společnosti, aby Vám mohla poskytnout Vámi poptávanou službu nebo produkt.

  Osobní údaje dále můžeme sdílet s dalšími stranami v rozsahu nezbytném pro:

  • dodržení/splnění výzev státních orgánů, nařízení soudu či příslušného právního předpisu;

  • zabránění v protiprávním použití našich webových stránek, služeb a produktů;

  • ochranu našich práv a obhajobu před nároky vznesenými třetími stranami; a

  • pomoc při bránění podvodům a při vyšetřování podvodů.

  Osobní údaje, které ve vztahu k Vám zpracováváme, můžeme také převést na právního nástupce v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace).

  Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

  Používání COOKIES

  Když používáte naše webové stránky, naše společnost z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje.  K sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat

  • Vaši IP adresu;

  • jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features);

  • jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje;

  • doménu, typ prohlížeče a jazyk;

  • druh operačního systému a jeho nastavení;

  • stát a časové pásmo;

  • dříve navštívené webové stránky;

  • informace o Vašich krocích na našich webových stránkách, jako například klikání, nákupy a označené preference; a

  • čas přístupu a referenční adresy URL.

  Prostřednictvím našich webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran.  Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

  Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka).  To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost.  Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat.  Na našich webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies:

  • Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě.  Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

  • Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich webových stránek tím, že sledujeme jejich používání.  V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky.  Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.

  • Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich webových stránek.  Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich webových stránkách i mimo ně.  V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.

  Cookies neukládáme déle než 13 měsíců.

  Na základě našich oprávněných zájmů na zajištění provozu webových stránek a internetových služeb zpracováváme cookies nezbytně nutné pro zajištění tohoto provozu. Všechny ostatní cookies zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu.

  V nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče určujete, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Povolením cookies ve Vašem prohlížeči nám zároveň udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů získaných na základě cookies. Vždy máte možnost změnit své preference a souhlas odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

  Vaše PRÁVA v oblasti ochrany osobních údajů

  V oblasti ochrany osobních údajů máte zaručena následující práva. S uplatněním práv se obracejte na naši společnost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

  • právo na přístup ke svým osobním údajům – máte právo na přístup Vašim osobním údajům i dalším údajům o jejich zpracování, např. o účelu zpracování, příjemcích údajů nebo době, po kterou budou uchovávány, můžete požadovat kopie zpracovávaných osobních údajů

  • právo na opravu – máte právo na opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů

  • právo na výmaz – naše společnost je ze zákona povinna po uplynutí určité doby osobní údaje vymazat z vlastní iniciativy, přesto můžete o výmaz sami požádat, např. pokud již údaje nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovány

  • právo na omezení zpracování osobních údajů – v některých případech, např. pokud bude podána námitka proti zpracování, je možné požádat o omezení zpracování osobních údajů

  • právo vznést námitku proti zpracování – podává se u správce, kterým je naše společnost, v případech, kdy ke zpracování dochází z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby, včetně případů, kdy jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu

  • právo na přenositelnost údajů – máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a předat je jinému správci osobních údajů (tzn. jinému subjektu, který je bude zpracovávat), případně požadovat, aby toto předání provedla naše společnost, je-li to technicky možné; právo na přenositelnost osobních údajů Vám náleží v případě, že se zpracování provádí automatizovaně nebo je založeno na souhlasu nebo na smlouvě uzavřené mezi Vámi a naší společností

  • právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů

  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

  Save settings