ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Jaké jsou hlavní výhody laserového skenování oproti jiným metodám?

Laserové skenování je jedna z nejvyspělejších technologií, které jsou aktuálně na trhu, a jako takové přináší nesporné výhody. Asi nejmarkantnějším rozdílem oproti jiným postupům je maximální přesnost a zachycení nejmenších detailů, kterých lze při použití této metody dosáhnout.

Mezi velké výhody patří také rychlost skenování a komplexnost výsledných dat, které obsahují např. údaje o barvě bodů. Důležitou výhodou je také možnost čerpat ze získaných mračen bodů velké množství informací a využít je k dalšímu zpracování, aniž by bylo nutné opakovat měření. Tato metoda vám tak svou všestranností a uceleností ušetří spoustu času, práce a starostí při následném projektování.

Má laserové skenování nějaké limity?

Ano, stejně jako každý existující postup, i laserové skenování má své limity. Na ty lze narazit zejména v případě špatně dostupných míst v nepříznivém úhlu, která poté nelze laserem zaměřit a naskenovat (nebo by takové skenování bylo příliš složité či nebezpečné). Typicky se jedná např. o střechy budov. I v takovém případě si ale naše geodetická kancelář umí poradit. Chybějící data můžeme doplnit pomocí fotogrammetrie.

Dalším úskalím může být vzdálenost skenovaného objektu. Naše geodetická kancelář disponuje skenerem s dosahem až 350 metrů, díky čemuž dokážeme pokrýt drtivou většinu scénářů. Poslední nevýhodou laserového skenování je zachycování lesklých předmětů nebo prvků pod vodní hladinou. I s tím si však umíme poradit a dokážeme tyto případy řešit předem připravenými postupy a metodami.

Potřebuji zdokumentovat skutečný stav budovy v podobě standardní 2D dokumentace. Je laserové skenování pro mě?

Určitě ano. Laserové skenování je v podstatě „pouhou“ technologií, kterou lze jako prostředek využít pro velké množství konkrétních scénářů a následných výstupů. Při dokumentaci skutečného stavu budovy nabízí laserové skenování nesrovnatelnou přesnost, detailnost a tím i vysokou kvalitu výstupů. Výstupy nicméně dodáme nejen jako mračno bodů, ale také ve formě standardní 2D dokumentace (půdorysy, řezy a pohledy) dle vašich požadavků.

Jsem projektant, potřebuji skutečně detailní podklady, ale můj software nezpracuje 3D mračno bodů. Co s tím?

Na konkrétní podobě výstupů se s vámi vždy domluvíme předem, a to tak, aby výsledky přesně odpovídaly vašim potřebám. Jestliže je výstup v podobě 3D mračna bodů pro vaši další práci zbytečný a potřebujete data exportovat do 2D dokumentace (půdorysy, řezy a pohledy), dodáme veškeré podklady ve 2D. Jak jsme psali výše, laserové skenování nám umožňuje docílit vysoké přesnosti a komplexnosti výstupů. Jejich konkrétní podobu ovlivňuje účel, ke kterému skenování v daném případě slouží.

Potřebuji zdokumentovat skutečný stav mostu před plánovanou rekonstrukcí. Je laserové skenování pro mě?

V případě složitých a rozsáhlých konstrukcí, jakými jsou právě mosty, je laserové skenování velmi přínosnou a vhodnou technologií. Umožňuje totiž sesbírat důležité údaje o současném stavu objektu, a to včetně veškerých detailů, deformací, nerovností a dalších informací, které projektantům výrazně ulehčí práci. Výstupem laserového skenování pak mohou být 3D mračna bodů, velmi užitečný 3D drátěný model nebo realistický 3D model mostu.

Je laserové skenování vhodné k tvorbě podkladů pro informační model budovy (BIM)?

Ano, laserové skenování je k tvorbě podkladů pro informační model budovy (BIM) vhodným nástrojem. Zaručuje potřebnou komplexnost a všestrannost výstupů, čímž vám může ušetřit mnoho času a práce. Máte-li dotazy ke konkrétnímu projektu nebo obecně k této technologii, neváhejte se nám ozvat telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Jak lze laserové skenování využít v případě dokumentace historických budov?

Ano. Laserové skenování se pro dokumentaci historických objektů hodí zejména proto, že se jedná o bezkontaktní, ale zároveň extrémně detailní metodu. Tato technologie tak zajistí, že vzácné objekty a fasády zůstanou při skenování v bezpečí a nepoškozené. Možnosti využití jsou pak velmi široké. Díky laserovému skenování umíme ověřit skutečný stav památek, digitálně je konzervovat, tvořit 3D modely, jež lze využít k výzkumu, propagaci nebo vzdělávání, detailně zachytit historické fasády aj. Se skenováním historických objektů máme zkušenosti, v roce 2019 jsme například dokumentovali historické fasády a skutečný stav hradu Zvíkov. Více o uskutečněných projektech najdete v našich referencích.

KAM DÁLE?

POTŘEBUJETE PORADIT NEBO OBJEDNAT LASEROVÉ SKENOVÁNÍ?

Zavolejte nám nebo nám napište a my vám zdarma poradíme nebo poskytneme konzultaci!