ČASTO KLADENÉ DOTAZY KE GEOMETRICKÉMU PLÁNU

Potřebuji vyhotovit geometrický plán, koho mám oslovit?

Pokud potřebujete vyhotovit geometrický plán, je třeba oslovit úředně oprávněného geodeta nebo geodetickou kancelář nabízející zeměměřičské služby. Obvykle se vyplatí poohlédnout se po geodetické firmě nebo geodetovi ve vašem okolí. Do nákladů na vypracování geodetického plánu je totiž třeba započítat také náklady na dopravu. Jestliže hledáte geodeta, neváhejte nás kontaktovat!

Co ode mě bude geodet potřebovat, aby mohl vyhotovit geometrický plán?

Geodet od vás bude nejprve potřebovat parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, ve kterém se pozemek nachází, a také důvod tvorby geometrického plánu. Veškeré další podklady si vyžádá přímo na katastrálním úřadě. Jakmile jsou hotové všechny náležitosti (např. schválení plánovaných změn ze strany stavebního úřadu), provede geodet potřebné zaměření. Na jeho základě vznikne geometrický plán.

Jak dlouho trvá zhotovení geometrického plánu?

Doba zpracování geometrického plánu závisí na několika okolnostech. V prvé řadě záleží na aktuální vytíženosti geodeta nebo geodetické kanceláře. Počítat je třeba také s prodlevami na straně úředníků: 2–3 dny obvykle trvá obstarání podkladů z katastrálního úřadu, až 14 dní je často nutné počkat na potvrzení geometrického plánu. Standardně proto geometrický plán obdržíte do 3–4 týdnů od zahájení spolupráce s geodetem. Dokument dostanete v několika kopiích neboli paré, z nichž každá obsahuje podpis a kulaté úřední razítko se státním znakem.

Kdy je potřeba vyhotovit geometrický plán za účelem vymezení rozsahu věcného břemene?

Nutnost vypracování geometrického plánu záleží v případě věcného břemene na tom, zda se břemeno vztahuje k celému pozemku, nebo jenom k jeho části. Pokud je věcným břemenem zatížený celý pozemek, geometrický plán nepotřebujete. Pokud se však věcné břemeno vztahuje pouze k určité oblasti pozemku, geodet musí pozemek zaměřit a na základě toho vypracovat geometrický plán.

U svého rodinného domu jsem si postavil garáž/dílnu/zahradní domek. Budu potřebovat geometrický plán pro zápis stavby do katastru nemovitostí?

Záleží na velikosti stavby. Do katastru nemovitostí je nutné zapsat všechny stavby na pozemku, jejichž výměra činí alespoň 16 m². V případě garáže a přístavby ke stávající budově na ploše objektu naopak nezáleží – přístavbu i garáž je třeba zanést do katastrální mapy v každém případě. Pokud si nejste jisti, situace, které vyžadují vyhotovení geometrického plánu a jeho doložení na katastrální úřad, jsou uvedeny v § 79 vyhlášky č. 357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí.

Geometrický plán mám zpracovaný, co dál?

Ve chvíli, kdy máte v ruce vypracovaný geometrický plán, můžete zažádat o zaznamenání veškerých změn do katastru nemovitostí na základě návrhu na vklad nebo ohlášení změny. Veškeré potřebné formuláře pro návrh na vklad do katastru nemovitostí najdete na webových stránkách ČÚZK.

KAM DÁLE?

POTŘEBUJETE PORADIT NEBO OBJEDNAT GEOMETRICKÝ PLÁN?

Zavolejte nám nebo nám napište a my vám zdarma poradíme nebo poskytneme konzultaci!