GEODETICKÉ PRÁCE A SLUŽBY

Jsme geodetická kancelář VISIONPLAN-3D a nabízíme vám široké spektrum služeb v oblasti geodézie. Pokud potřebujete geodetické práce pro své soukromé účely nebo jste firma, která shání profesionální zeměměřičské služby pro velké projekty a dlouhodobou spolupráci, obraťte se na nás.

Za více než 8 let praxe jsme realizovali přes tisíc zakázek, dokážeme si proto poradit s každou situací. Ke své práci využíváme nejmodernější geodetické technologie a postupy. Jsme cenově transparentní a s termíny dodání výstupů vám vyjdeme maximálně vstříc.

SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

SLUŽBY PRO FIRMY

PROČ NAŠE GEODETICKÁ KANCELÁŘ

8 LET ZKUŠENOSTÍ

Na trhu působíme již 8 let a nyní nově pod hlavičkou firmy VISIONPLAN-3D s.r.o.

1000+

PŘES 1000 ZAKÁZEK

Za osm let zkušeností jsme realizovali stovky zakázek napříč všemi obory geodézie.

RYCHLOST DODÁNÍ

Snažíme se maximálně vyjít vstříc
požadavkům zákazníka v oblasti
termínu dodání zaměření.

Za 8 let své praxe jsme realizovali více než tisíc projektů pro široké spektrum zadavatelů. Pro města a obce jsme zaměřovali budoucí komunikace i inženýrské sítě, připravovali jsme podklady pro rekonstrukci nespočtu mostů, průmyslových i zemědělských objektů, bytových domů, hotelů a vzdělávacích institucí. Máme zkušenosti také s netradičními zakázkami a projekty. Dokumentovali jsme například stav věží a historické fasády hradu Zvíkov.

REALIZUJEME GEODETICKÉ PRÁCE VŠEHO DRUHU

Nabízíme celé spektrum geodetických prací, od činností v oblasti katastru nemovitostí přes terénní geodetické práce až po profesionální služby jako laserové skenování či digitální 3D modely.

Plánujete zakoupit pozemek nebo začít stavět? Provedeme vás celým procesem stavby domu od přípravy projektu po kolaudaci a poskytneme vám spolehlivé a profesionální geodetické služby. Zaměříme pozemek pro váš stavební projekt, provedeme vytyčení stavby i pozemku a připravíme geometrický plán na míru vašemu účelu, ať už potřebujete zkolaudovat svůj objekt a zanést jej do katastru nemovitostí, rozdělit pozemek, nebo vyznačit věcné břemeno.

Firmám a investorům přinášíme kompletní portfolio profesionálních geodetických prací a moderních zeměměřičských technologií. Máme bohaté zkušenosti s různými typy projektů a výstupů. Dokážeme vám poradit, na základě vašich cílů zvolit ty nejlepší možné geodetické postupy i technologie a následně dodat výstupy geodetických měření rychle, ve formátu, který potřebujete, a především ve špičkové kvalitě.

GEODETICKÉ PRÁCE PRO VEŘEJNOST

Zaměření pozemku pro projekt domu

Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku je základním podkladem pro projekt budoucího domu. Jedná se o geodetickou práci, jejíž výstupem je podrobný plán pozemku a jeho nejbližšího okolí. Zaměření se proto provádí ještě před zahájením projekčních prací, neboť až na základě polohopisného a výškopisného zaměření může projekční kancelář rozvrhnout umístění objektů, příjezdových cest, technologií, inženýrských sítí, výškově stavbu usadit do terénu a zároveň dodržet patřičnou legislativu. Součástí služby zaměření pozemku pro projekt domu je kromě polohopisného a výškopisného zaměření též vyhotovení seznamu souřadnic, katastrální mapy a technické zprávy. Zdarma od nás obdržíte také virtuální prohlídku pozemku.

Více o zaměření pozemku pro projekt domu

Vytyčení stavby

Vytyčení stavby je nezbytným krokem před zahájením stavebních prací, ať už stavíte dům, chatu, garáž, nebo jiný objekt. Cílem vytyčení je znázornění důležitých bodů objektu, například budoucích rohů nebo zdiva domu, fyzicky přímo v místě stavby. Vytyčování se z toho důvodu provádí na etapy, v závislosti na postupu stavebních prací. Geodeti při vytyčení osadí klíčová místa budoucího objektu dřevěným kolíkem, barvou či hřebem, k vytyčení se používají i tzv. stavební lavičky. Součástí služby je také stabilizace výškového bodu, jenž slouží jako referenční výška pro celou stavbu.

Více o vytyčení stavby

Vytyčení pozemku

Vytyčení pozemku znamená fyzické znázornění lomových bodů pozemku přímo v terénu. Obvykle se k označení hranic pozemku používají dřevěné kolíky (dočasné znázornění) nebo plastové mezníky (v případě trvalé stabilizace bodu). Vytyčení pozemku má mnoho uplatnění: pomůže vám ověřit velikost pozemku před koupí, přesně ukáže hranice pozemku nebo vám umožní postavit plot na správném místě. Pokud se rozhodnete využít službu vytyčení pozemku na základě souhlasného prohlášení, budete mít jistotu, že s hranicemi vašeho pozemku závazně souhlasí i vaši sousedé, a tím pádem nelze tyto hranice v budoucnosti právně napadnout.

Více o vytyčení pozemku

Geometrický plán

Geometrický plán je technický podklad nezbytný k zápisu a úpravě údajů v katastru nemovitostí. Tuto dokumentaci budete potřebovat ve chvíli, kdy chcete nechat zkolaudovat novostavbu, legalizovat už existující stavbu, rozdělit pozemek z důvodu prodeje nebo vypořádání spoluvlastníků či vyhotovit věcné břemeno. Geometrický plán je totiž neoddělitelnou součástí všech právních dokumentů souvisejících s nemovitostmi. Protože záleží na účelu, pro který se zhotovuje, každý geometrický plán má trochu jinou podobu. Z toho důvodu vyhotovíme plán přesně podle vašich potřeb a poradíme vám také ohledně jednání s katastrálním úřadem. Je to jedna z nejčastěji objednávaných geodetických služeb.

Více o geometrickém plánu

Zanesení stavby do katastru nemovitostí

Zanesení stavby do katastru nemovitostí přichází na řadu ve chvíli, kdy jste dostavěli rodinný dům nebo jiný objekt a chcete stavbu nechat zkolaudovat. Může se také stát, že vás k legalizaci stavby vyzve katastrální nebo stavební úřad. V rámci služby zanesení stavby do katastru nemovitostí provedeme fyzické měření objektu přímo v terénu. Následně pro vás připravíme geometrický plán, na jehož základě lze údaje v katastru nemovitostí upravit. Celým procesem zápisu do katastru nemovitostí vás provedeme krok za krokem.

Více o zanesení stavby do katastru nemovitostí

Rozdělení pozemku

Rozdělení pozemku přichází na řadu ve chvíli, kdy chcete část pozemku prodat či darovat nebo je vaším cílem vypořádat spoluvlastnické podíly. Ke změně údajů v katastru nemovitostí za účelem rozdělení pozemku budete potřebovat jednak souhlas stavebního úřadu, jednak geometrický plán. Geometrický plán pro vás vyhotovíme na základě fyzického měření v terénu a pomůžeme vám i s návrhem nových hranic pozemku a následujícím jednáním na katastrálním úřadě. S procesem rozdělení pozemku máme bohaté zkušenosti.

Více o rozdělení pozemku

Vyznačení věcného břemene

K vyznačení věcného břemene dochází nejčastěji ve dvou případech. Za prvé, pokud přes váš pozemek vedou cizí inženýrské sítě. Druhou možností je situace, kdy se na vašem pozemku nachází cesta na pozemek vašeho souseda, jemuž musíte umožnit přístup. K vyznačení věcného břemene je třeba zaměřit stav příjezdové cesty či vedení inženýrské sítě a na základě zjištěných údajů vyhotovit geometrický plán. V rámci služby vás provedeme veškerými úkony, které jsou k úspěšnému zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí potřeba.

Více o vyznačení věcného břemene

Proč naše geodetické práce A SLUŽBY

  • V oboru geodézie se pohybujeme už více než 8 let. 
  • Realizovali jsme přes tisíc zakázek jak pro soukromé projektanty, tak pro velké firmy a investory.
  • Pracujeme s nejmodernějšími přístroji a technologiemi. Díky tomu od nás obdržíte vysoce kvalitní a přesná data za přívětivou cenu.
  • Geodetické práce provádíme rychle a efektivně, hotový výstup vám dodáme v co nejkratší lhůtě. 
  • Poradíme si i s nekonvenčními zakázkami. Ať už potřebujete zachytit atypický objekt, nebo mají získaná data sloužit k nějakým speciálním účelům, můžete se na nás spolehnout.

NEZÁVAZNÁ KONZULTACE ZDARMA

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?