ČASTO KLADENÉ DOTAZY K ROZDĚLENÍ POZEMKU

Nemám zatím jasnou představu o tom, jak pozemek rozdělit. Můžu se vám ozvat?

Určitě ano! I když nemáte jasnou představu o tom, jak pozemek rozdělit, neváhejte se nám ozvat. Společně probereme vaši situaci i záměry a my vám na základě vašich požadavků nové hranice dělení navrhneme. Stačí, když promyslíte, jaké máte představy o rozměrech, výměře nebo umístění objektů na dílčích pozemcích.

Potřebuji k rozdělení pozemku služby geodeta?

Ano, geometrický plán pro rozdělení pozemku může zhotovit pouze úředně ověřený geodet nebo geodetická kancelář, která k tomu má potřebná oprávnění. 

Potřebuji k rozdělení pozemku souhlas stavebního úřadu?

Ano, souhlas stavebního úřadu je nezbytný. Z toho důvodu doporučujeme zajistit si souhlas místně příslušného stavebního úřadu se zamýšlenými změnami ještě před tím, než si objednáte geometrický plán. Může se totiž stát, že stavební úřad nebude s vámi požadovaným rozdělením pozemku souhlasit. Geometrický plán připravený ještě předtím, než stavební úřad odsouhlasí plánované změny, by v případě záporného stanoviska úřadu přišel vniveč.

Jak předejít situaci, kdy stavební úřad zamítne požadované rozdělení pozemku až ve chvíli, kdy je geometrický plán hotový?

Než přistoupíte k objednání geometrického plánu pro rozdělení pozemku, stačí na příslušný stavební úřad zanést vyplněný formulář Žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků. K němu přiložte kopii katastrální mapy, kde barevně vyznačíte plánované změny (nově vzniklé hranice pozemků). Ve chvíli, kdy stavební úřad vydá kladné územní rozhodnutí (nebo tzv. souhlasné sdělení), je cesta k rozdělení pozemku volná.

Jaké podklady k rozdělení pozemku od mě budete potřebovat?

K rozdělení pozemku budeme potřebovat zejména parcelní číslo děleného pozemku a název katastrálního území, pod který spadá. Zajímat nás samozřejmě bude také vaše představa o tom, jak pozemek rozdělit. Své požadavky nám můžete dodat ve formě nákresu navrhovaného rozdělení. Uvítáme též starší geometrický plán, protokol o vytyčení pozemku, vytyčovací náčrt nebo jiný výsledek předchozí zeměměřické činnosti.

Jak dlouho trvá zhotovení geometrického plánu?

Obvykle už do 1–2 týdnů po objednání našich služeb navštívíme váš pozemek. Nejprve provedeme zaměření pozemku, na jehož základě zjistíme vše, co je k rozdělení potřeba. Zhruba týden poté vám pošleme návrh geometrického plánu. Jakmile jej odsouhlasíte, pošleme geometrický plán na katastrální úřad. Ten má ze zákona 14 dní na jeho potvrzení a zaslání zpět. Finální geometrický plán pro rozdělení pozemku od nás tím pádem obdržíte do 4–5 týdnů od počátku spolupráce.

Jak vypadá geometrický plán? V jaké podobě jej od vás dostanu?

Geometrický plán je technický podklad, na jehož základě se upravují údaje v katastru nemovitostí. Obsahuje tabulku se základními údaji o zhotoviteli a katastrálním území, výkaz dosavadního a nového stavu údajů v katastru nemovitostí (druh pozemku, výměra, způsob využití, parcelní číslo), grafické znázornění zamýšlených změn a seznam souřadnic. První návrh geometrického plánu pro rozdělení pozemku od nás dostanete v elektronické podobě. Po odsouhlasení katastrálním úřadem vám předáme finální tištěnou variantu geometrického plánu opatřenou všemi náležitostmi. 

Je v ceně geometrického plánu také vytyčení nových hranic pozemku?

Ano, zaměření pozemků a vytyčení jejich nových hranic je součástí geometrického plánu.

Co je potřeba udělat, když od vás dostanu hotový geometrický plán pro rozdělení pozemku?

Ve chvíli, kdy máte v rukou souhlas stavebního úřadu a finální geometrický plán, vám zbývá ještě jeden poslední krok: požádat o vyznačení nově vzniklých pozemků v katastru nemovitostí. K tomu stačí vyplnit formulář Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí, k němuž geometrický plán a souhlas stavebního úřadu přiložíte. Díky tomu, že se jedná o tzv. zápis jiných údajů (a nikoliv o zápis práva), vás vyřízení žádosti nebude stát žádný správní poplatek.

KAM DÁLE?

POTŘEBUJETE PORADIT NEBO OBJEDNAT GEOMETRICKÝ PLÁN?

Zavolejte nám nebo nám napište a my vám zdarma poradíme nebo poskytneme konzultaci!