ČASTO KLADENÉ DOTAZY K VYTYČENÍ POZEMKU

K čemu je vytyčení pozemku?

Vytyčení pozemku slouží k vyznačení hranice pozemku v terénu, a to na základě dostupných mapových podkladů z katastru nemovitostí. Vytyčení pozemku spadá do kompetence úředně ověřeného geodeta. 

Vytyčení pozemku se provádí v případech, kdy: 

  • pozemek má sice vytyčené hranice, ale chcete si ověřit jejich správnost – například před jeho koupí;
  • chcete pozemek oplotit, ale nevíte přesně, kudy plot vést;
  • chcete na pozemku stavět dům a potřebujete znát minimální odstupy stavby od hranic sousedních pozemků;
  • máte v plánu pozemek rozdělit na více částí.

Jaký je rozdíl mezi „obyčejným“ vytyčením pozemku a vytyčením pozemku na základě souhlasného prohlášení?

Zatímco „klasické“ vytyčení pozemku slouží čistě pro vaši informaci – třeba když stavíte plot, potřebujete podklady pro projektanta nebo chcete koupit pozemek a znát jeho přesné hranice – tzv. vytyčení pozemku na základě souhlasného prohlášení znamená, že hranici pozemku s právní závazností respektují také všichni vaši sousedé.

Tento způsob vytyčení našim klientům doporučujeme, a to ideálně ve chvíli, kdy žádné sousedské spory (zatím) nehrozí. Zásadní výhodou je právní význam vytyčení na základě souhlasného prohlášení. Ve chvíli, kdy se všichni vlastníci sousedních pozemků shodnou na hranicích pozemků a podepíšou souhlasné prohlášení, nelze už určenou hranici právně zpochybnit.

Jak vypadá souhlasné prohlášení?

Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic musí obsahovat jména, adresy a rodná čísla vlastníků a parcelní čísla jejich pozemků. Je také třeba, aby dokument podepsali všichni vlastníci, případně spoluvlastníci všech dotčených pozemků – jejich totožnost ověřuje úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Nedílnou součástí souhlasného prohlášení je také geometrický plán, ve kterém jsou zaneseny souřadnice lomových bodů.

Kam mám souhlasné prohlášení doložit a jaké další dokumenty potřebuji?

Ve chvíli, kdy máte souhlas všech vlastníků sousedních pozemků, podepsaný dokument můžete zanést na katastrální úřad. Spolu se souhlasem vlastníků je nezbytné přiložit vypracovaný geometrický plán a vyplnit formulář Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí. Vklad do katastru nemovitostí pracovníci katastrálního úřadu zpracují obvykle do 30 dnů od zahájení řízení a za vyřízení žádosti neplatíte žádný správní poplatek.

Co obnáší vytyčení pozemku? A jak dlouho trvá?

Celý proces vytyčení pozemku má několik fází. Vše začíná konzultací, na níž si vyslechneme vaši situaci, důvody k vytyčení pozemku a zjistíme další detaily, např. kde se pozemek nachází a jaké je jeho parcelní číslo. Vyslechneme vás, navrhneme řešení, popíšeme spolupráci a připravíme vám nezávaznou nabídku. 

Jakmile nabídku odsouhlasíte, domluvíme se společně na termínu zaměření pozemku a jeho vytyčení. V dohodnutý čas přijedou naši geodeti na dané místo, pozemek zaměří a vytyčí. K vyznačení takzvaných lomových bodů pozemku se používají zpravidla kolíky nebo plastové znaky, a to dle § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

Na základě vytyčených a zaměřených dat vyhotovíme protokol o vytyčení, jenž vám předáme. Samotné vytyčení pozemku na místě trvá pouhých pár hodin. Množství času však spolkne shánění podkladů, příprava a vyhodnocení měření, tvorba dokumentace a zejména seznámení vlastníků sousedních pozemků s výsledky vytyčení (v případě vytyčení na základě souhlasného prohlášení). Standardně zvládneme vytyčit pozemek v rozmezí do 2–4 týdnů.

Náš pozemek je ve staré katastrální mapě, jak určím přesné hranice

Zjistíte-li, že katastrální mapa, v níž je zapsaný váš pozemek, je staršího data a tudíž nepřesná, je nejlepším řešením nechat pozemek vytyčit na základě souhlasného prohlášení. Některé katastrální mapy jsou až 150 let staré a jejich odchylky pak mohou v místě hraničních bodů činit až tři metry. Nové vytyčení pozemku na základě souhlasného prohlášení dokáže stanovit hranici pozemku s přesností několika centimetrů. Vy i vaši sousedé budete díky tomu přesně vědět, kde se nachází hranice vašich pozemků. Vyhnete se tak nepříjemným sousedským sporům, hranice pozemku navíc už nebude možné právně napadnout.

Chci na svém pozemku stavět, ale soused rozporuje hranici našich pozemků. Co teď?

Pokud se nedokážete se sousedem shodnout, kudy vede hranice vašich pozemků, řešením je vypracovat nový geometrický plán a ten nechat zapsat do katastru nemovitostí.

Protože se zpřesnění hranic bude týkat všech sousedních pozemků, bude nezbytné, aby všechny dotčené strany s novým geometrickým plánem souhlasily a podepsaly tzv. souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků. Geometrický plán od geodeta spolu se souhlasným prohlášením všech dotčených vlastníků pozemků se poté zanesou na katastrální úřad. Po tomto kroku by měly být hranice pozemku vyjasněné a od souseda, který takové souhlasné prohlášení podepsal, vám už nehrozí žádné právní kroky. Mějte však na paměti, že souhlasným prohlášením se nijak nemění vlastnická práva k dotčeným pozemkům. Právní nesrovnalosti lze řešit pouze soudní cestou.

KAM DÁLE?

POTŘEBUJETE PORADIT NEBO CHCETE OBJEDNAT VYTYČENÍ POZEMKU?

Zavolejte nám nebo nám napište a my vám zdarma poradíme nebo poskytneme konzultaci!