Rozdělení pozemku: Jak na to v roce 2024?

Vlastníte pozemek, který potřebujete z určitého důvodu rozdělit na více částí? Ať už chcete nově vzniklé parcely nabídnout k prodeji nebo je darovat svým dětem, čeká vás pár nezbytných administrativních úkonů. Jak při rozdělení pozemku postupovat a co k tomu budete potřebovat? 

V tomto článku se dozvíte..

Rozdělení pozemku i bez změny vlastníka?

Ještě do roku 2017 bylo možné rozdělit pozemek výhradně se současnou změnou vlastníka. Od roku 2018 už tomu tak ale není a pozemek můžete rozdělit i beze změny vlastnického práva. Co to pro vás v praxi znamená?

Jestliže vlastníte pozemek, který chcete rozdělit na více částí a ty následně nabídnout k prodeji, nic vám už nestojí v cestě. Ke změně vlastníka tak dojde až ve chvíli, kdy nově vzniklou parcelu prodáte. 

rozdělení pozemku

A jaký je tedy postup rozdělení pozemku krok za krokem? 

Než začnete rozdělovat pozemek

Před zahájením procesu rozdělení pozemku je dobré si ověřit, jaké je určení děleného pozemku. Pokud by například byla část pozemku vedená jako orná půda, zatímco zbytek jako stavební parcela, stavební úřad rozdělení zamítne. Prvním krokem, než začnete s dělením pozemku, je v takovém případě sjednocení jeho určení. K tomu slouží formulář Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.

Doporučujeme také ověřit, jestli daný pozemek spadá do zastavitelného území obce, či nikoliv. Pokud ano, znamená to, že obec v dané lokalitě plánuje další výstavbu, a je tak velká šance, že stavební úřad vaší žádosti vyhoví.

A na závěr ještě jeden tip: Pokud pozemek vlastní více osob, je nutné, aby se na rozdělení pozemku shodli všichni spolumajitelé.

Souhlas s dělením nebo scelováním pozemků

Prvním krokem na cestě k úspěšnému rozdělení pozemku je vyplnění žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, která je součástí vyhlášky č 503/2006 Sb. (konkrétně se jedná o přílohu č.4). 

Jak žádost vyplnit? V části A specifikujete pozemek, který chcete rozdělit, a to uvedením parcelního čísla a katastrálního území. Dále vyplníte své identifikační údaje (jakožto žadatel) a upřesníte, zda jednáte samostatně, nebo vás někdo zastupuje. Nakonec popíšete, z jakého důvodu a jak konkrétně chcete pozemek rozdělit, a uvedete výměry nově vznikajících pozemků.

V části B a C je uveden seznam nutných příloh, které je třeba doložit pro územní a zjednodušené územní řízení, z nichž velká část se týká prokázání vlastnického práva k danému pozemku. 

Návrh geometrického plánu

Dalším krokem je zhotovení návrhu geometrického plánu, který bude následně schvalovat obec a stavební úřad. Jednou z možností, jak návrh geometrického plánu získat, je oslovit geodeta. Vzhledem k tomu, že se první návrh většinou ještě upravuje dle požadavků úřadů, výhodnější je vytvořit si ho svépomocí a geodeta oslovit až v momentě, kdy získáte úřední souhlas.  

Jak si vytvořit návrh geometrického plánu svépomocí? Postačí vám k tomu online katastrální mapa, ve které si najdete daný pozemek. Následně si buď pořídíte screenshot pozemku, nebo si jeho zobrazení na katastrální mapě vytisknete a vyznačíte do něj zamýšlené změny, a to červenou barvou. Nově vzniklé části pozemku nezapomeňte označit velkými tiskacími písmeny abecedy, přibližně okótovat (uvést přibližnou velikost) a vyznačit přístupové cesty na jednotlivé pozemky. 

geometrický plán

Souhlas obce a stavebního úřadu

Jakmile v rukou držíte vyplněnou žádost o rozdělení pozemku (viz krok 1), návrh geometrického plánu (viz krok 2) a případně plnou moc, pokud zastupujete žadatele, můžete se vydat na příslušný obecní úřad a na nejbližší stavební úřad. Zda vám oba zmíněné úřady dají souhlas s rozdělením pozemku, se dozvíte zpravidla do 30 dnů.

Potřebujete daný pozemek nejen rozdělit, ale zároveň změnit i druh jeho využití (například z orné půdy na stavební parcelu)? V tom případě na stavební úřad doručte také Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území a počkejte na úřední souhlas.   

Souhlas stavebního úřadu – územní rozhodnutí nebo souhlasné sdělení?

Na základě vaší žádosti zahájí stavební úřad územní řízení. Jeho výsledkem bude – v případě souhlasu s rozdělením pozemku – buď územní rozhodnutí, nebo souhlasné sdělení. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Územní rozhodnutí stanovuje pro nové rozdělení pozemku podmínky, které jsou součástí dokumentu, spolu s přílohou obsahující grafické znázornění nových hranic a přístupů z veřejné komunikace k nově vzniklým parcelám. Za vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku si úřad účtuje správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Souhlasné sdělení je druhým možným stanoviskem stavebního úřadu. Pokud jej úřad vydá, znamená to, že je cesta k rozdělení pozemku volná a nevážou se k ní žádné další podmínky. Souhlasné sdělení však nelze vydat, pokud je rozhodování v území podmíněno územní studií nebo regulačním plánem.

Speciálním případem je dělení lesních pozemků, při němž výměra jednoho dílu klesne pod 1 hektar. Pokud tato situace nastane, je nutné získat nejen souhlas stavebního úřadu, ale zejména souhlas orgánu státní správy lesů. Pokud by však vzniklé pozemky měly nevhodný tvar, velikost nebo jiným způsobem znemožňovaly řádné lesní hospodaření, státní správa lesů souhlas neudělí.

Geometrický plán od geodeta

Získali jste souhlas od obecního i stavebního úřadu? V tom případě je nejvyšší čas oslovit geodeta z vašeho okolí, který vám vypracuje finální geometrický plán. Bez tohoto dokumentu se neobejde žádný zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, tudíž ani rozdělení pozemku.

Sháníte geodeta v Plzeňském kraji? Kontaktujte naši kancelář a zjistěte, kolik vás bude stát geometrický plán. Konzultace poskytujeme zcela zdarma, telefonicky i po e-mailu. 


Kontaktujte nás

Návrh na vklad do katastru nemovitostí (KN)

Na konec už vás čeká pouze vyplnění a zaslání Návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Formulář si stáhněte na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrální (ČÚZK) a vyplňte ručně. Systém ČÚZK totiž ve své databázi dosud neeviduje nově vzniklé pozemky, na které podáváte návrh na vklad.

Co dalšího je třeba společně s tímto formulářem doložit na ČÚZK? 

 • souhlas obecního úřadu
 • souhlas stavebního úřadu
 • geometrický plán
 • listinu prokazující vlastnictví daného pozemku 
 • plnou moc (pokud jednáte v zastoupení)
 • kupní smlouvu s úředně ověřenými podpisy (pokud pozemky hodláte rozprodávat)

Kdy řešit kupní smlouvu?

Máte v plánu nově vzniklé parcely rozprodat? V tom případě si nechte vyhotovit kupní smlouvu, opatřete ji úředně ověřenými podpisy a následně ji rovněž připojte k Návrhu na vklad. Na co při tvorbě kupní smlouvy nezapomenout? 

 • Do kupní smlouvy uveďte předmět prodeje (nově vznikající pozemek s určitou výměrou) tak, jak je vytyčen ve dříve vyhotoveném geometrickém plánu.
 • Uveďte také číslo geometrického plánu, číslo nového pozemku a další informace, které pozemek jednoznačně identifikují.
 • Nezapomeňte připojit datum sepsání kupní smlouvy.

Jak dlouho trvá rozdělení pozemku?

Jestliže se v průběhu celého procesu nevyskytnou žádné větší komplikace, dočkáte se rozdělení pozemku do 3–4 měsíců. Největší úskalí zpravidla představují jednotlivé úřady – ať už obecní, stavební nebo katastrální. Pokud některý z úřadů narazí na okolnosti, na jejichž základě vám nebudou ochotni poskytnou svolení s rozdělením pozemku, celý proces se značně zpomalí.

rozdělení pozemku

Jaká je cena rozdělení pozemku?

Zajímá vás, kolik za rozdělení pozemku celkem zaplatíte? Finální cena se skládá hned z několika položek, z nichž tu největší představuje vyhotovení geometrického plánu geodetem.

V každém případě vám doporučujeme sehnat si spolehlivého a kvalifikovaného geodeta z vašeho okolí – ušetří tak značné množství finančních prostředků za jeho dopravu na daný pozemek. Jestliže uvažujete nad rozdělením pozemku, kontaktujte naši geodetickou kancelář pro nezávaznou kalkulaci našich služeb.

Další položku tvoří poplatek na stavebním úřadě (1 000 Kč) a poplatek za vklad do katastru nemovitostí (1 000–2 000 Kč).

Jestliže si necháváte zhotovit kupní smlouvu, vyplatí se vám také investovat do právníka, který vás vyjde na 3 000–5 000 Kč. 

Zajímá vás výsledná cena za rozdělení pozemku? Prohlédněte si aktuální ceník geodetických služeb.


Mám zájem o rozdělení pozemku

Shrnutí

Rozdělení pozemku je jedním z mnoha procesů, při kterých se neobejdete bez kvalifikovaného geodeta. Jestliže potřebujete vypracovat geometrický plán, ať už za účelem rozdělení pozemku nebo například zpřesnění jeho hranice, kontaktujte naši geodetickou kancelář a využijte konzultaci zdarma.

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?

  K personalizaci obsahu využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů. View more
  Cookies settings
  Přijmout vše
  Odmítnout
  Podmínky používání
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active
  Tato Pravidla pro ochranu soukromí (dále jen „Pravidla“) popisují, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s používáním našeho webu a způsob, jakým jsou tyto Vaše osobní údaje zpracovávány a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů máte k dispozici, a informace o tom, jak nás můžete kontaktovat.

  Vaše osobní údaje zpracovává společnost VISIONPLAN-3D s.r.o. sídlem Sokolovská 784/41 Plzeň a IČ 095 65 884 jakožto správce osobních údajů. Obrátit se na nás můžete prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu, na telefonní lince +420 737 770 270, prostřednictvím e-mailové adresy faiferlik@visionplan.cz.

  JAKÉ osobní údaje shromažďujeme a KDY

  Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete Vy sami jako subjekt osobních údajů, a to zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, e-mailové, telefonické nebo osobní komunikace, příp. i osobní údaje získané prostřednictvím cookies (viz níže).

  Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu:

  • Kontaktní údaje včetně jména, e-mailu, telefonního čísla a adresy pro zasílání zboží, adresy realizace služeb a fakturační adresy

  • Osobní údaje jako pohlaví, místo bydliště, datum narození, historie konverzace mailem a historie konverzace přes kontaktní formulář
  • Platební údaje
  • Jiné osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailu, příp. v rámci telefonické komunikace Osobní nastavení (preference) včetně Vašeho nastavení v oblasti marketingu a při používání cookies (viz níže)

  Při interakci s našimi webovými stránkami jsou určité údaje automaticky shromažďovány a sdíleny s naší společností prostřednictvím technologických platforem.  Například Váš internetový prohlížeč či mobilní přístroj může sdílet určité údaje s naší společností v rámci toho, jak tyto přístroje komunikují s našimi webovými stránkami. Tyto údaje zahrnují:

  • Identifikační čísla přístroje, přístup do sítě

  • Cookies, adresy IP, odkazovací záhlaví, údaje identifikující Váš internetový prohlížeč a jeho verze, jakož i webové „beacons and tags“

  • Nástroje k řízení toho, co za údaje je shromažďováno

  V mnoha případech Vám Váš webový prohlížeč či platforma mobilního přístroje poskytnou další nástroje umožňující ovládat, kdy Váš prohlížeč či přístroj shromažďují či sdílejí konkrétní kategorie informací.  Váš mobilní přístroj nebo internetový prohlížeč tak například můžou nabízet nástroje umožňující Vám spravovat používání cookies či sdílení informací o poloze.  Doporučujeme Vám, abyste se s těmito nástroji, jimiž Váš přístroj disponuje, seznámili.

  Nejste povinni nám Vaše osobní údaje poskytnout, pokud nám však neposkytnete ani základní osobní údaje potřebné k vyřízení Vašeho požadavku (základní kontaktní údaje, příp. platební údaje), nebudeme schopni Váš požadavek vyřídit, a proto nebude možné, abyste využili našich služeb a výrobků.

  PROČ a JAK zpracováváme Vaše osobní údaje

  Všechny Vaše osobní údaje uchováváme pouze po takovou dobu, která je zapotřebí pro naplnění účelů, pro které jsme tyto údaje shromáždili, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak. Máme nastavená opatření k zabezpečení ochrany poskytnutých osobních údajů, zejména k zabránění neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jejich neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití osobních údajů.

  Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Můžeme však monitorovat chování návštěvníků webových stránek za účelem sledování jejich preferencí za marketingovými účely.

  Osobní údaje, které o Vás získáme, používáme za následujícími účely:

  • Abychom vyhověli Vašim požadavkům a realizovali nebo zprostředkovali Vaši zakázku, abychom udrželi v chodu naše podnikání a abychom naše podnikání, výrobky a služby nadále zlepšovali

  Údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro účely našeho podnikání.  Například osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu použijeme primárně za účelem vyřízení Vašeho požadavku, realizace nebo zprostředkování Vaší zakázky a zajištění komunikace s Vámi. Vámi poskytnuté údaje můžeme použít ale dále i např. pro účely účetnictví, auditu a dalšího interního zpracování.

  Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje na základě povinností, které nám ukládají právní předpisy, na základě povinností, které pro nás vyplývají ze smluv uzavřenými s Vámi a na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění chodu naší společnosti a rozvoji našeho podnikání.

  • Abychom chránili naše práva, majetek či bezpečí nebo práva, majetek či bezpečí dalších osob

  Můžeme taktéž použít Vaše osobní údaje k prevenci či odhalení podvodu, zneužití, protiprávního použití a porušení našich podmínek používání, k uplatnění našich práv, jakož i k tomu, abychom splnili nařízení soudu, státních orgánů či abychom splnili podmínky stanovené platnými právními předpisy.

  Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje na základě povinností, které nám ukládají platné právní předpisy, a našeho oprávněného zájmu na ochraně našich práv a práv třetích osob.

  • Pro účely marketingu a analýz

  Osobní údaje můžeme použít k provedení průzkumu trhu. Můžeme Vás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů Vámi uvedených ve formuláři, abychom zjistili, jestli jste byli spokojeni s našimi službami. Na Vámi uvedené kontaktní údaje Vám můžeme taktéž zasílat obchodní sdělení. Pokud si nepřejete tato obchodní sdělení dostávat, kdykoliv se můžete odhlásit z jejich odběru. Pokud je to potřebné pro lepší zacílení marketingu, můžeme vytvářet databáze a využívat profilování za účelem cílení marketingu dle Vašich konkrétních potřeb, například volby obchodních sdělení s ohledem na výběr produktu, zjištěné preference a další informace od Vás získané. V takovém případě minimalizujeme rozsah osobních údajů zařazených do databáze a databáze podléhá zabezpečení v souladu s našimi vnitřními mechanismy ochrany osobních údajů.

  Údaje o tom, jak naše webové stránky a služby využíváte, můžeme použít k tomu, abychom porozuměli Vašemu chování či preferencím.  Například informace o tom, jak na našem webu vyhledáváte a nacházíte výrobky nebo služby, můžeme používat k tomu, abychom lépe pochopili, jaký je nejlepší způsob uspořádání a prezentace našich výrobků a služeb. Můžeme také použít údaje o tom, jak naše výrobky a služby používáte, k vylepšení Vaší uživatelské zkušenosti a ke zjištění (diagnostice) technických problémů či problémů s poskytováním služeb a ke správě našich webových stránek.

  Za účely marketingu a analýz zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu na rozvoji našeho podnikání. Při zpracování cookies v některých případech zpracováváme osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu (viz níže).

  PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování osobních údajů

   Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účely přímého marketingu, např. proti zpracování za účely zasílání obchodních sdělení nebo za účely zpětného zjištění spokojenosti s námi poskytnutou službou nebo výrobkem. Pokud vznesete námitku proti tomuto zpracování, nebudeme nadále Vaše osobní údaje za uvedenými účely zpracovávat a vyřadíme Vás z našich vnitřních databází spojených s daným účelem zpracování.

   Právo vznést námitku máte také v jiných případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše v sekci PROČ a JAK zpracováváme Vaše osobní údaje). Pokud uplatníte námitku v těchto případech, nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy a právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

   Právo vznést námitku můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

  SOUHLAS se zpracováním osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme buď s Vaším souhlasem, který jste nám udělili pro jeden či více konkrétních účelů a může jej kdykoliv odvolat, nebo ve stanovených případech bez Vašeho souhlasu. Bez Vámi výslovně uděleného souhlasu můžeme dle platných právních předpisů zpracovávat osobní údaje, pokud je zpracování nutné pro:

  • jednání o uzavření nebo plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou,

  • splnění právní povinnosti naší společnosti,

  • ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

  • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,

  • ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby.

  Na základě souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje při používání cookies (viz níže). V ostatních případech zpracováváme osobní údaje na základě jiného právního důvodu, ledaže Vás výslovně požádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  K udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dochází aktivním označením příslušného zaškrtávacího políčka. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělujete dobrovolně, přičemž nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a v případě, že nám jej neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Poskytnutí tohoto souhlasu není podmínkou pro užívání našich služeb.

  PŘÍJEMCI osobních údajů

   Některé činnosti, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů, pro nás zajišťují externí spřízněné společnosti. Vaše osobní údaje můžeme v nezbytně nutném rozsahu za výše uvedenými účely s těmito společnostmi sdílet, aby bylo možné tyto činnosti vykonávat.  Takto můžeme osobní údaje sdílet například za účelem zasílání a doručování s provozovatelem poštovních služeb či s distributorem elektronických zpráv, za účelem provedení výzkumu a analýz s marketingovou společností, za účelem obhajoby našich práv s naším právním zástupcem, můžeme také využívat služeb externí IT společnosti, která v rámci správy naší sítě získá přístup k Vašim osobním údajům apod.

  Zatímco v některých případech Vaše zakázky zařizujeme my, v jiných případech vystupujeme pouze jako zprostředkovatel (informace o tom, zda vystupujeme v pozici zprostředkovatele, najdete v popisu konkrétní služby na našem webu). V případech, kdy vystupujeme jako zprostředkovatel, předáváme Vaše osobní údaje externí společnosti, aby Vám mohla poskytnout Vámi poptávanou službu nebo produkt.

  Osobní údaje dále můžeme sdílet s dalšími stranami v rozsahu nezbytném pro:

  • dodržení/splnění výzev státních orgánů, nařízení soudu či příslušného právního předpisu;

  • zabránění v protiprávním použití našich webových stránek, služeb a produktů;

  • ochranu našich práv a obhajobu před nároky vznesenými třetími stranami; a

  • pomoc při bránění podvodům a při vyšetřování podvodů.

  Osobní údaje, které ve vztahu k Vám zpracováváme, můžeme také převést na právního nástupce v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace).

  Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

  Používání COOKIES

  Když používáte naše webové stránky, naše společnost z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje.  K sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat

  • Vaši IP adresu;

  • jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features);

  • jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje;

  • doménu, typ prohlížeče a jazyk;

  • druh operačního systému a jeho nastavení;

  • stát a časové pásmo;

  • dříve navštívené webové stránky;

  • informace o Vašich krocích na našich webových stránkách, jako například klikání, nákupy a označené preference; a

  • čas přístupu a referenční adresy URL.

  Prostřednictvím našich webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran.  Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

  Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka).  To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost.  Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat.  Na našich webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies:

  • Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě.  Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

  • Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich webových stránek tím, že sledujeme jejich používání.  V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky.  Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.

  • Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich webových stránek.  Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich webových stránkách i mimo ně.  V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.

  Cookies neukládáme déle než 13 měsíců.

  Na základě našich oprávněných zájmů na zajištění provozu webových stránek a internetových služeb zpracováváme cookies nezbytně nutné pro zajištění tohoto provozu. Všechny ostatní cookies zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu.

  V nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče určujete, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Povolením cookies ve Vašem prohlížeči nám zároveň udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů získaných na základě cookies. Vždy máte možnost změnit své preference a souhlas odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

  Vaše PRÁVA v oblasti ochrany osobních údajů

  V oblasti ochrany osobních údajů máte zaručena následující práva. S uplatněním práv se obracejte na naši společnost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

  • právo na přístup ke svým osobním údajům – máte právo na přístup Vašim osobním údajům i dalším údajům o jejich zpracování, např. o účelu zpracování, příjemcích údajů nebo době, po kterou budou uchovávány, můžete požadovat kopie zpracovávaných osobních údajů

  • právo na opravu – máte právo na opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů

  • právo na výmaz – naše společnost je ze zákona povinna po uplynutí určité doby osobní údaje vymazat z vlastní iniciativy, přesto můžete o výmaz sami požádat, např. pokud již údaje nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovány

  • právo na omezení zpracování osobních údajů – v některých případech, např. pokud bude podána námitka proti zpracování, je možné požádat o omezení zpracování osobních údajů

  • právo vznést námitku proti zpracování – podává se u správce, kterým je naše společnost, v případech, kdy ke zpracování dochází z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby, včetně případů, kdy jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu

  • právo na přenositelnost údajů – máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a předat je jinému správci osobních údajů (tzn. jinému subjektu, který je bude zpracovávat), případně požadovat, aby toto předání provedla naše společnost, je-li to technicky možné; právo na přenositelnost osobních údajů Vám náleží v případě, že se zpracování provádí automatizovaně nebo je založeno na souhlasu nebo na smlouvě uzavřené mezi Vámi a naší společností

  • právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů

  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

  Save settings

  Máte zájem o ROZDĚLENÍ POZEMKU?

  Neváhejte se nás nejdříve na cokoliv zeptat předtím, než poptáte geodetickou službu. Zodpovíme vaše dotazy a poradíme zdarma.