Geodézie Plzeň: Geodetické služby pro veřejnost

Sháníte geodeta, který vám zhotoví geometrický plán, vytyčí pozemek a postará se o veškeré zeměměřické činnosti kolem stavby rodinného domu? Využijte služeb naší zeměměřické kanceláře se sídlem v Plzni. Geodetické služby pro soukromé osoby vykonáváme v rámci Plzeňského kraje.

Vyhotovení geometrického plánu 

Geometrický plán je jedním z hlavních výstupů zeměměřické činnosti. Potřebovat ho budete v momentě, kdy na vašem pozemku dojde ke změně, kterou je třeba zapsat nebo zakreslit do katastru nemovitostí. Geometrický plán v tom případě slouží jako důležitý technický podklad, který se přikládá k listinám, na jejichž základě se zápis do katastru uskutečňuje. Nejčastěji se zhotovuje za účelem rozdělení pozemku, vyznačení věcného břemene nebo za účelem zápisu stavby do katastru nemovitostí. 

geodézie plzeň

  • Rozdělení pozemku – Vlastníte pozemek, který chcete rozdělit mezi své děti nebo ho po částech rozprodat? Prvotní návrh geometrického plánu pro účely schválení vašeho záměru stavebním úřadem si zvládnete vytvořit sami. Finální geometrický plán, který budete přikládat k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ale musí zhotovit geodet.
  • Vyznačení věcného břemene – Vedou přes váš pozemek cizí inženýrské sítě nebo příjezdová cesta na sousední pozemek? V tom případě je potřeba zanést rozsah věcného břemene do katastru nemovitostí.
  • Zápis stavby do katastru nemovitostí – Potřebujete zkolaudovat hotovou stavbu rodinného domu nebo garáže? Změnil se půdorys stávající stavby v důsledku přístavby nebo demolice? Ani v tomto případě se neobejdete bez geometrického plánu, na jehož základě lze nastalé změny zapsat do katastru nemovitostí. 


Potřebuji geometrický plán

Vytyčení pozemku

Vytyčení pozemku je technický úkon, při kterém geodet přímo v terénu vyznačuje průběh jeho hranice. Hodit se vám bude v momentě, kdy se chystáte pozemek oplotit nebo ho nabízíte k prodeji a potřebujete fyzicky vidět v terénu jeho rozsah a umístění. 

Vytyčení pozemku se ukončuje vystavením vytyčovacího protokolu, který obdržíte vy, jakožto objednavatel služby.


Potřebuji vytyčit pozemek

Zaměření pozemku pro projekční činnost 

Chystáte se na svém pozemku stavět rodinný dům? V tom případě se s geodetem potkáte hned několikrát – jedním z prvních úkonů, které má geodet na starosti, je polohopisné a výškopisné zaměření pozemku. To odhalí jeho přesnou polohu vůči sousedním parcelám, komunikacím a inženýrským sítím v okolí a zobrazí terénní nerovnosti. To vše následně slouží projektantovi, který na základě těchto podkladů dokáže stavbu správně naprojektovat.


Potřebuji zaměřit pozemek

geodézie plzeň

Vytyčení stavby 

U stavby domu ještě chvíli zůstaneme. Jak jsme zmínili, geodetické služby využijete vícekrát. Jakmile projektant vyhotoví projektovou dokumentaci, geodet podle ní vytyčí stavbu na pozemku a vy tak vůbec poprvé uvidíte obrysy svého budoucího domu. Vytyčení stavby se ukončuje vystavením vytyčovacího protokolu.


Potřebuji vytyčit stavbu

Geodetické služby: Ceník

Zajímají vás ceny nabízených geodetických služeb? Konkrétní cenu zjistíte v popisu dané služby:

cena za geodetické služby

Nejste si jistí, jak postupovat ve vaší konkrétní situaci? Neváhejte kontaktovat naši geodetickou kancelář v Plzni – nabízíme konzultace zdarma a rádi vám poradíme, jakou službu ve vašem případě zvolit.


Kontaktujte nás

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?