Cena zaměření pozemku v roce 2022

Chystáte se v roce 2022 stavět a zajímá vás, kolik stojí zaměření pozemku pro projekt domu? V následujícím článku si povíme vše důležité o tom, od čeho se cena zaměření pozemku odvíjí, co všechno tato služba obnáší a na co si dát pozor.

Co ovlivňuje cenu zaměření pozemku?

Zaměření pozemku je nezbytným základem k tvorbě projektové dokumentace, bez níž se neobejde žádná novostavba. Jedná se o důležité podklady, díky nimž může projekční kancelář vytvořit projekt domu. Zaměření pozemku pro projekt domu provádí geodet nebo geodetická kancelář. Cena, kterou za službu zaplatíte, se může značně lišit případ od případu.

Čím to? Existují zásadní parametry, které mají na cenu zaměření pozemku vliv. Jsou jimi:

  • Velikost pozemku
  • Členitost terénu
  • Množství vegetace na pozemku
  • Prvky na pozemky – např. cesty, vodní toky, inženýrské sítě, šachty, objekty aj.
  • Vzdálenost pozemku (tzn. kolik bude stát cesta geodetů na místo zaměření)

Jak je vidět z parametrů výše, do ceny zaměření pozemku promlouvá mnoho faktorů. V zásadě se dá říct, že čím větší a složitější pozemek s prvky, které je třeba v zaměření zohlednit – sem patří například inženýrské sítě, cesty nebo vegetace – tím vyšší bude cena zaměření. Z velké části jsou to faktory, jež jsou dané samotnou povahou pozemku. Je tu však jedna proměnná, kterou ovlivnit můžete! Doporučujeme vybrat geodetickou kancelář se sídlem ve vašem okolí – v takovém případě totiž ušetříte za cestovné.

Kolik stojí zaměření pozemku v roce 2022?

Každý pozemek je nezaměnitelný a jedinečný. Tipovat cenu zaměření dle informací na internetu proto může být zapeklité. Z toho důvodu doporučujeme oslovit vámi vybranou geodetickou kancelář (ideálně z okolí) a nechat si vypracovat konkrétní cenovou nabídku. Získáte tak relevantní představu o tom, na kolik peněz vás zaměření pozemku pro projekt domu vyjde, bez tipování a nepříjemných překvapení. Vypracování cenové nabídky je zdarma a získáte díky němu také důležitou první zkušenost s rychlostí a profesionalitou geodetické kanceláře.

Co všechno zaměření pozemku zahrnuje?

Zaměření pozemku pro projekt domu je nezbytnou součástí procesu, na jehož konci je projektová dokumentace vámi vysněného bydlení. Jako takové byste jej měli svěřit odborníkům, kteří mají se zaměřováním zkušenosti. Díky tomu pak budou podklady, jež geodeti vytvoří, pro projekční kancelář skutečně užitečné.

Zaměření pozemku pro projekt domu zahrnuje výkres polohopisného a výškopisného zaměření, seznamy souřadnic, katastrální mapu a technickou zprávu. Teprve na základě všech těchto informací pak můžou projektanti rozvrhnout rozmístění objektů, příjezdových cest, technologií, inženýrských sítí, usadit stavbu do terénu, projektovat napojení na inženýrské sítě a v neposlední řadě dodržet veškeré legislativní požadavky.

Na co je dobré myslet, než si objednáte zaměření pozemku?

Než si objednáte zaměření pozemku pro projekt domu, ujistěte se, co všechno od geodeta nebo geodetické kanceláře očekáváte. Zaměřením pozemku totiž vaše cesta obvykle teprve začíná. Poté, co je zaměření hotové a projektanti na jeho základě vytvoří projektovou dokumentaci, přijdou na řadu další kroky. I k nim budete potřebovat služby geodeta. Jedná se v první řadě o vytyčení stavby, které se provádí před zahájením stavebních prací. Po dokončení domu je nutné vytvořit geometrický plán pro zanesení stavby do katastru nemovitostí. A samozřejmě nezapomeňme na výstavbu plotu, před jejímž započetím je vhodné provést vytyčení pozemku

Zkrátka a dobře, geodet se pravděpodobně stane na nějakou dobu vaším známým. Vybírejte proto pečlivě. Doporučujeme zvolit geodeta nebo geodetickou kancelář se zkušenostmi a dobrými referencemi. Velkou výhodou také je, když z vás geodet sejme starosti ohledně technických náležitostí zaměření pozemku a domluví se s projekční kanceláří na všem potřebném. Díky tomu si budete jisti, že podklady, které zaplatíte, budou v té nejlepší možné kvalitě. Váš budoucí dům si to rozhodně zaslouží!

Sháníte geodetické služby? Kontaktuje nás. Bezplatně pro vás vypracujeme cenovou nabídku zaměření pozemku pro projekt domu a pomůžeme vám i s dalšími kroky, které stavba domu obnáší.

Shrnutí

Nejlepším a nejspolehlivějším způsobem, jak zjistit cenu zaměření pozemku, je oslovit vámi vybranou geodetickou kancelář v okolí, která má se zaměřováním pozemku pro projekt domu zkušenosti. Profesionální geodeti s vámi zdarma zkonzultují vaši situaci, zohlední specifika vašeho pozemku a vypracují pro vás bezplatnou cenovou nabídku. Hledání ceníků na internetu může být zavádějící, neboť do ceny zaměření pozemku promlouvá velké množství rozličných faktorů. Nezapomeňte také, že geodetické služby budete potřebovat ještě několikrát: při vytyčení stavby, zanesení domu do katastru nemovitostí nebo vytyčení pozemku, abyste si svůj nový domov oplotili.

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?