Zeměměřičské služby: Kvalitně, rychle a za dobrou cenu

Chystáte se začít stavět rodinný dům nebo rovnou celý bytový komplex? Rekonstruujete výrobní halu nebo historickou fasádu? Chcete rozdělit pozemek? Potřebujete zapsat údaje do katastru nemovitostí? Pak se nejspíše neobejdete bez geodeta neboli zeměměřiče. Ať už jste jednotlivec, který shání zeměměřiče pro své soukromé účely, nebo firma hledající profesionální zeměměřičské služby, naše geodetická kancelář vám vyjde vstříc.

Zeměměřičské služby pro jednotlivce

Zeměměřičské služby se vám budou hodit například ve chvíli, kdy plánujete koupit pozemek nebo začít stavět. V takovém případě je totiž potřeba zaměřit pozemek, aby mohl vzniknout stavební projekt, vytyčit stavbu (a posléze i pozemek), a nakonec připravit geometrický plán za účelem kolaudace. Zeměměřič vám pomůže také s rozdělením pozemku nebo vyznačením věcného břemene.

S námi bude proces stavby domu jednodušší a beze stresu. Poskytneme vám profesionální zeměměřičské služby a pomůžeme ve chvíli, kdy si nebudete vědět rady.

Jednotlivcům nabízíme:

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

Zeměměřičské služby pro firmy, architekty a projektanty

Jste-li investor, architekt nebo majitel stavební firmy, můžete si vybrat z naší široké nabídky profesionálních zeměměřičských služeb. Máme bohaté zkušenosti s různými typy nemovitostí, zakázek i výstupů a využíváme ty nejmodernější zeměměřičské technologie. Nabízíme například statické i mobilní laserové skenování či výstupy prostřednictvím metody fotogrammetrie. 

Dokážeme vám na základě vašich priorit a cílů poradit optimální zeměměřičské postupy, s nimiž dosáhneme výstupů té nejlepší kvality. Výsledky měření zpracujeme rychle a ve formátu, který potřebujete. Kvalitní zeměměřičské práce vám ušetří náklady i čas, neboť se díky nim vyhnete nepříjemným překvapením v procesu stavby či demolice. 

Firmám, architektům a projektantům nabízíme:

Domluvit nezávaznou konzultaci

Proč si vybrat firmu VISIONPLAN-3D

Naše geodetická kancelář se sídlem v Plzni nabízí kompletní portfolio zeměměřičských služeb a prací. Jsme pro vás těmi správnými partnery, protože:

Máme reference

Zveřejňujeme své reference, a proto s námi nekupujete zajíce v pytli. Naše minulé zakázky si můžete projít na našem webu či YouTube.

Podívejte se na referenční zakázky, při nichž jsme použili metodu laserového skenování budov

Nabízíme zkušenosti

Zeměměřičské práce a služby nabízíme více než 8 let a za tu dobu jsme realizovali přes tisícovku zakázek jak pro jednotlivce, tak pro velké firmy. Díky našim zkušenostem vám dokážeme poradit – a sami si poradíme i s netradičními projekty.

Přinášíme kvalitu

Na kvalitě záleží, a v oboru zeměměřičství to platí zejména. Kvalitní a přesné výstupy vám ušetří náklady, čas a v neposlední řadě také nervy. Naše zeměměřičská kancelář používá k měření i tvorbě výstupů ty nejmodernější technologie a přístroje. 

Jsme flexibilní 

Jste ve skluzu? Včera bylo pozdě? V tom případě jsme pro vás ti praví. Dokážeme se vám přizpůsobit a výstupy v případě nouze doručíme v řádech dnů.

Budeme vám partnery

Nabízíme nejen špičkové služby, ale také poradenství. Chápeme, že při stavbě domu, rekonstrukcích, demolicích a dalších projektech potřebujete mít v zeměměřičích především partnery, na které se můžete spolehnout. 

Máte zájem o spolupráci? Rádi byste nezávazně probrali svoji situaci? Stačí se nám ozvat.

Poptat zeměměřičské služby

 

Zeměměřičské služby pro jednotlivce

 

Zaměření pozemku pro projekt domu

Chystáte se stavět dům? Potom je zaměření pozemku prvním krokem. Zaměřením pozemku totiž vznikne podrobný plán stavební parcely i jejího nejbližšího okolí. Na základě toho pak může projektant rozvrhnout umístění objektů, příjezdových cest, inženýrských sítí a dalších prvků a zároveň dodržet potřebnou legislativu. Služba zaměření pozemku pro projekt domu zahrnuje polohopisné a výškopisné zaměření pozemku, vyhotovení seznamu souřadnic a zhotovení katastrální mapy a technické zprávy. Zdarma vám ke službě dodáme také praktickou virtuální prohlídku.

Více o zaměření pozemku pro projekt domu

Vytyčení stavby

Vytyčení stavby je další fází stavby domu či jiného objektu. Vytyčení stavby předchází samotným stavebním pracím. Jeho cílem je znázornit důležité body objektu (například rohy a budoucí zdivo) fyzicky přímo v místě stavby. Naši zeměměřiči při vytyčení osadí klíčová místa budoucího domu barvou, hřebem nebo dřevěným kolíkem a také stabilizují výškový bod, který slouží jako referenční výška pro celou stavbu.

Více o vytyčení stavby

Vytyčení pozemku

Stejně jako v případě vytyčení stavby, i vytyčení pozemku znamená fyzické znázornění důležitých bodů přímo v terénu. V případě pozemku se důležitými body rozumí lomové body hranic pozemku. K jejich označení se nejčastěji používají dřevěné kolíky nebo plastové mezníky. Vytyčení pozemku vám bude k užitku v mnoha případech: pomůže vám znázornit velikost pozemku před koupí či prodejem, umožní vám postavit plot a tzv. vytyčení pozemku na základě souhlasného prohlášení je nejlepší prevencí sousedských sporů o hranice pozemku.

Více o vytyčení pozemku

Geometrický plán

Geometrický plán je technický podklad, který je nezbytný k zápisu a úpravě údajů v katastru nemovitostí. Geometrický plán tak budete potřebovat například při kolaudaci novostavby, legalizaci už existující stavby, rozdělení pozemku či k zápisu věcného břemene. Přesná podoba geometrického plánu se liší podle jeho určení. Naše zeměměřičská kancelář má s geometrickými plány bohaté zkušenosti – vyhotovíme geometrický plán přesně podle vašich potřeb a poradíme také při jednání s katastrálním úřadem.

Více o geometrickém plánu

Zanesení stavby do katastru nemovitostí

Zanesení stavby do katastru nemovitostí je jedním z posledních fází stavby domu. Tato služba předchází kolaudaci objektu. Aby bylo možné stavbu do katastru nemovitostí zapsat (a tím ji legalizovat), provedou naši zeměměřiči fyzické měření přímo v terénu. Poté vyhotovíme geometrický plán, na jehož základě dojde k zápisu údajů do katastru nemovitostí. Nemusíte mít z jednání s úřadem obavy, procesem zápisu do katastru nemovitostí vás provedeme krok za krokem.

Více o zanesení stavby do katastru nemovitostí

Rozdělení pozemku

Chcete část pozemku darovat nebo rovnou prodat? Rádi byste vypořádali spoluvlastnické podíly? V tom případě budete opět potřebovat zeměměřiče, aby vám vypracovali geometrický plán pro rozdělení pozemku. Poradíme vám, jak postupovat, pomůžeme s návrhem nových hranic pozemku i s jednáním na katastrálním úřadě, a především vám na základě fyzického měření v terénu vyhotovíme kvalitní geometrický plán.

Více o rozdělení pozemku

Vyznačení věcného břemene

Pokud přes váš pozemek vedou cizí inženýrské sítě nebo cesta na pozemek vašeho souseda, je služba vyznačení věcného břemene přesně pro vás. Naši zeměměřiči zaměří příjezdovou cestu nebo vedení inženýrské sítě přímo na pozemku a na základě naměřených údajů vyhotoví geometrický plán, který slouží k vyznačení věcného břemene a zápisu údajů do katastru nemovitostí. V rámci služby vás provedeme veškerými kroky, jež jsou k úspěšnému zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí třeba.

Více o vyznačení věcného břemene

Zeměměřičské služby pro firmy

 

Laserové skenování

Laserové skenování je zeměměřičská metoda vhodná všude tam, kde je třeba zachytit objekty nebo terén velmi přesně a bezkontaktně. Jak už název napovídá, tato metoda využívá k zachycení měřeného prostoru laserovou technologii. Mezi její další výhody patří rychlost. Výstupem laserového skenování je tzv. 3D mračno bodů, z nějž lze dále vypracovat velké množství výstupů. Na základě laserového skenování tak často vznikají například podklady pro tvorbu informačního modelu budovy (BIM), 3D modely, výpočty kubatur, dokumentace skutečného stavu budovy nebo prezentace dat investorům.

Více o laserovém skenování

Fotogrammetrie

Fotogrammetrie je zeměměřičská metoda snímkování zemského povrchu, nejčastěji prostřednictvím dronu (tzv. bezpilotní letecká fotogrammetrie). Je to velmi přesná a bezkontaktní metoda, která se používá především k získání dat z rozlehlých či těžko přístupných lokalit. Nejčastějším využitím fotogrammetrie je získání podkladů pro projekční činnost, výpočty kubatur nebo dokumentaci staveb. Mezi výstupy fotogrammetrie patří ortofotomapy, 3D mračna bodů, 3D modely nebo digitální modely terénu, často se tato metoda využívá též k časosběrným měřením.

Více o fotogrammetrii

3D modely

3D model je velmi komplexní dokumentace stavebního objektu, jež obvykle vzniká metodou laserového skenování. Díky tomu zahrnuje 3D model informace, které v případě 2D modelu zachytit nelze. Na základě 3D modelu je navíc možné tvořit velké množství dalších výstupů, například 2D půdorysy, řezy a pohledy nebo vizualizace. 3D model se proto často používá jako podklad pro výstavby nových objektů, rekonstrukce nebo demolice.

Více o 3D modelech

3D drátěné modely

3D drátěný model je podobný 3D modelu. Rozdílem je, že 3D drátěný model není vyplněný plochami – jeho tvar je definovaný pouze lomovými hranami. Z toho důvodu jej používáme u složitých celků, u nichž je důležité zachytit lomové hrany, rohy a další části konstrukce – patří sem například mosty, stropní konstrukce, krovy a další podobné typy objektů. Stejně jako 3D model, i 3D drátěný model obvykle vzniká metodou laserového skenování, která zajišťuje maximální přesnost, včetně zachycení průhybů a dalších nedokonalostí. 3D drátěný model tak dokáže zcela nahradit 2D dokumentaci. 

Více o 3D drátěných modelech

Dokumentace skutečného stavu objektu

Dokumentace skutečného stavu objektu (DSSO) je soubor výkresů, jenž obsahuje pohledy, řezy a půdorysy stavebního objektu. Vyhotovuje se standardně v měřítku 1 : 50. Abychom docílili přesných a detailních podkladů, data k tvorbě DSSO obvykle získáváme metodou laserového skenování. Cílem DSSO je totiž co nejpřesnější znázornění aktuálního stavu objektu, a to včetně křivosti, tloušťky stěn či průhyb stropů. DSSO budete potřebovat nejčastěji jako podklad pro rekonstrukci, přístavbu či demolici. 

Více o dokumentaci skutečného stavu objektu

Digitální modely terénu

Digitální model terénu je 3D model, jenž slouží k získání dat o určitém území. Existují dva typy modelů terénu: digitální model povrchu a digitální model reliéfu. Zatímco digitální model povrchu se využívá k tvorbě vizualizací či zjišťování zastínění, neboť zobrazuje 3D model určité lokality se vším všudy (včetně vegetace a budov), digitální model reliéfu vegetaci a budovy nezobrazuje. Výsledkem digitálního modelu reliéfu je tedy trojrozměrný model terénu, vhodný například k tvorbě vrstevnicového plánu. Oba typy se využívají k projektování zemních a terénních prací, úpravám vodních toků a nádrží a dalším účelům.

Více o digitálních modelech terénu

Výpočty kubatur

Potřebujete-li určit objem výkopů, skládek, deponií, zeminy, ale i těles či vodních ploch, je tato služba přesně pro vás. Kubatury obvykle počítáme na základě podkladů z digitálního modelu terénu (DMT). Využijete je při projektování komunikací, vodních toků, skládek, terénních úprav a mnoha dalších činnostech. Výpočet kubatur se též velmi často používá k porovnání stavu před úpravou terénu a po ní či k výpočtu objemu vodního díla.

Více o výpočtech kubatur

Polohopisné a výškopisné zaměření

Polohopisné a výškopisné zaměření podrobně mapuje určité území v aktuální situaci. Jeho součástí bývá zaměření objektů, komunikací, terénních nerovností, inženýrských sítí, vegetace a dalších prvků, které jsou potřeba k tvorbě projektové dokumentace. Konkrétní podobu polohopisného a výškopisného zaměření přizpůsobujeme vždy na míru vašim potřebám a plánovanému projektu. S námi se můžete se spolehnout, že se k vašim rukám dostanou vysoce kvalitní podklady, které projekční práce značně usnadní.

Více o polohopisném a výškopisném zaměření

Geometrické plány

Geometrický plán je technická dokumentace, která je určená k zápisu údajů do katastru nemovitostí, potažmo k jejich úpravě. Geometrické plány se z toho důvodu vyhotovují vždy za určitým účelem, a to při drtivé většině stavebních, kolaudačních a majetkoprávních řízení. Mezi nejčastější důvody k objednání geometrického plánu patří rozdělení pozemku, změna jeho hranic, úprava stávajícího obvodu budovy, evidence věcného břemena či zápis stavby do katastru nemovitostí.

Více o geometrických plánech

Vytyčení stavby

Při vytyčení stavby se znázorňují důležité body budoucího objektu (například rohy, základy, zdivo, piloty) přímo v místě stavby. K tomuto účelu se používají dřevěné kolíky, barvy, hřeby nebo odsazené stavební lavičky. Vytyčení stavby je nezbytné provést ještě před zahájením stavby, další postup vytyčení se pak odvíjí od aktuálních potřeb stavebníků. Kvalitní vytyčení stavby pomáhá hladkému průběhu stavebních prací, a tím šetří náklady.

Více o vytyčení stavby

Virtuální prohlídka objektu (exteriér i interiér)

Jak už název napovídá, virtuální prohlídka vám umožní navštívit objekt či pozemek z pohodlí domova či kanceláře, pouze prostřednictvím obrazovky vašeho počítače či tabletu. Virtuální prohlídku tvoří sled mnoha 360stupňových panoramatických fotografií, mezi nimiž lze přecházet a otáčet obraz jakýmkoliv směrem. Virtuální prohlídka je čím dál oblíbenější službou – při prodeji a pronájmu nemovitostí představí všechny důležité vlastnosti nabízeného objektu či pozemku, projektanti pro změnu ocení, že díky virtuální prohlídce získají přesnou představu o místě projektu, aniž by museli ztrácet čas cestou na danou lokalitu.

Více o virtuální prohlídce

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?

  K personalizaci obsahu využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů. View more
  Cookies settings
  Přijmout vše
  Odmítnout
  Podmínky používání
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active
  Tato Pravidla pro ochranu soukromí (dále jen „Pravidla“) popisují, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s používáním našeho webu a způsob, jakým jsou tyto Vaše osobní údaje zpracovávány a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů máte k dispozici, a informace o tom, jak nás můžete kontaktovat.

  Vaše osobní údaje zpracovává společnost VISIONPLAN-3D s.r.o. sídlem Sokolovská 784/41 Plzeň a IČ 095 65 884 jakožto správce osobních údajů. Obrátit se na nás můžete prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu, na telefonní lince +420 737 770 270, prostřednictvím e-mailové adresy faiferlik@visionplan.cz.

  JAKÉ osobní údaje shromažďujeme a KDY

  Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete Vy sami jako subjekt osobních údajů, a to zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, e-mailové, telefonické nebo osobní komunikace, příp. i osobní údaje získané prostřednictvím cookies (viz níže).

  Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu:

  • Kontaktní údaje včetně jména, e-mailu, telefonního čísla a adresy pro zasílání zboží, adresy realizace služeb a fakturační adresy

  • Osobní údaje jako pohlaví, místo bydliště, datum narození, historie konverzace mailem a historie konverzace přes kontaktní formulář
  • Platební údaje
  • Jiné osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailu, příp. v rámci telefonické komunikace Osobní nastavení (preference) včetně Vašeho nastavení v oblasti marketingu a při používání cookies (viz níže)

  Při interakci s našimi webovými stránkami jsou určité údaje automaticky shromažďovány a sdíleny s naší společností prostřednictvím technologických platforem.  Například Váš internetový prohlížeč či mobilní přístroj může sdílet určité údaje s naší společností v rámci toho, jak tyto přístroje komunikují s našimi webovými stránkami. Tyto údaje zahrnují:

  • Identifikační čísla přístroje, přístup do sítě

  • Cookies, adresy IP, odkazovací záhlaví, údaje identifikující Váš internetový prohlížeč a jeho verze, jakož i webové „beacons and tags“

  • Nástroje k řízení toho, co za údaje je shromažďováno

  V mnoha případech Vám Váš webový prohlížeč či platforma mobilního přístroje poskytnou další nástroje umožňující ovládat, kdy Váš prohlížeč či přístroj shromažďují či sdílejí konkrétní kategorie informací.  Váš mobilní přístroj nebo internetový prohlížeč tak například můžou nabízet nástroje umožňující Vám spravovat používání cookies či sdílení informací o poloze.  Doporučujeme Vám, abyste se s těmito nástroji, jimiž Váš přístroj disponuje, seznámili.

  Nejste povinni nám Vaše osobní údaje poskytnout, pokud nám však neposkytnete ani základní osobní údaje potřebné k vyřízení Vašeho požadavku (základní kontaktní údaje, příp. platební údaje), nebudeme schopni Váš požadavek vyřídit, a proto nebude možné, abyste využili našich služeb a výrobků.

  PROČ a JAK zpracováváme Vaše osobní údaje

  Všechny Vaše osobní údaje uchováváme pouze po takovou dobu, která je zapotřebí pro naplnění účelů, pro které jsme tyto údaje shromáždili, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak. Máme nastavená opatření k zabezpečení ochrany poskytnutých osobních údajů, zejména k zabránění neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jejich neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití osobních údajů.

  Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Můžeme však monitorovat chování návštěvníků webových stránek za účelem sledování jejich preferencí za marketingovými účely.

  Osobní údaje, které o Vás získáme, používáme za následujícími účely:

  • Abychom vyhověli Vašim požadavkům a realizovali nebo zprostředkovali Vaši zakázku, abychom udrželi v chodu naše podnikání a abychom naše podnikání, výrobky a služby nadále zlepšovali

  Údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro účely našeho podnikání.  Například osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu použijeme primárně za účelem vyřízení Vašeho požadavku, realizace nebo zprostředkování Vaší zakázky a zajištění komunikace s Vámi. Vámi poskytnuté údaje můžeme použít ale dále i např. pro účely účetnictví, auditu a dalšího interního zpracování.

  Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje na základě povinností, které nám ukládají právní předpisy, na základě povinností, které pro nás vyplývají ze smluv uzavřenými s Vámi a na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění chodu naší společnosti a rozvoji našeho podnikání.

  • Abychom chránili naše práva, majetek či bezpečí nebo práva, majetek či bezpečí dalších osob

  Můžeme taktéž použít Vaše osobní údaje k prevenci či odhalení podvodu, zneužití, protiprávního použití a porušení našich podmínek používání, k uplatnění našich práv, jakož i k tomu, abychom splnili nařízení soudu, státních orgánů či abychom splnili podmínky stanovené platnými právními předpisy.

  Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje na základě povinností, které nám ukládají platné právní předpisy, a našeho oprávněného zájmu na ochraně našich práv a práv třetích osob.

  • Pro účely marketingu a analýz

  Osobní údaje můžeme použít k provedení průzkumu trhu. Můžeme Vás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů Vámi uvedených ve formuláři, abychom zjistili, jestli jste byli spokojeni s našimi službami. Na Vámi uvedené kontaktní údaje Vám můžeme taktéž zasílat obchodní sdělení. Pokud si nepřejete tato obchodní sdělení dostávat, kdykoliv se můžete odhlásit z jejich odběru. Pokud je to potřebné pro lepší zacílení marketingu, můžeme vytvářet databáze a využívat profilování za účelem cílení marketingu dle Vašich konkrétních potřeb, například volby obchodních sdělení s ohledem na výběr produktu, zjištěné preference a další informace od Vás získané. V takovém případě minimalizujeme rozsah osobních údajů zařazených do databáze a databáze podléhá zabezpečení v souladu s našimi vnitřními mechanismy ochrany osobních údajů.

  Údaje o tom, jak naše webové stránky a služby využíváte, můžeme použít k tomu, abychom porozuměli Vašemu chování či preferencím.  Například informace o tom, jak na našem webu vyhledáváte a nacházíte výrobky nebo služby, můžeme používat k tomu, abychom lépe pochopili, jaký je nejlepší způsob uspořádání a prezentace našich výrobků a služeb. Můžeme také použít údaje o tom, jak naše výrobky a služby používáte, k vylepšení Vaší uživatelské zkušenosti a ke zjištění (diagnostice) technických problémů či problémů s poskytováním služeb a ke správě našich webových stránek.

  Za účely marketingu a analýz zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu na rozvoji našeho podnikání. Při zpracování cookies v některých případech zpracováváme osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu (viz níže).

  PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování osobních údajů

   Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účely přímého marketingu, např. proti zpracování za účely zasílání obchodních sdělení nebo za účely zpětného zjištění spokojenosti s námi poskytnutou službou nebo výrobkem. Pokud vznesete námitku proti tomuto zpracování, nebudeme nadále Vaše osobní údaje za uvedenými účely zpracovávat a vyřadíme Vás z našich vnitřních databází spojených s daným účelem zpracování.

   Právo vznést námitku máte také v jiných případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše v sekci PROČ a JAK zpracováváme Vaše osobní údaje). Pokud uplatníte námitku v těchto případech, nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy a právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

   Právo vznést námitku můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

  SOUHLAS se zpracováním osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme buď s Vaším souhlasem, který jste nám udělili pro jeden či více konkrétních účelů a může jej kdykoliv odvolat, nebo ve stanovených případech bez Vašeho souhlasu. Bez Vámi výslovně uděleného souhlasu můžeme dle platných právních předpisů zpracovávat osobní údaje, pokud je zpracování nutné pro:

  • jednání o uzavření nebo plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou,

  • splnění právní povinnosti naší společnosti,

  • ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

  • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,

  • ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby.

  Na základě souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje při používání cookies (viz níže). V ostatních případech zpracováváme osobní údaje na základě jiného právního důvodu, ledaže Vás výslovně požádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  K udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dochází aktivním označením příslušného zaškrtávacího políčka. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělujete dobrovolně, přičemž nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a v případě, že nám jej neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Poskytnutí tohoto souhlasu není podmínkou pro užívání našich služeb.

  PŘÍJEMCI osobních údajů

   Některé činnosti, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů, pro nás zajišťují externí spřízněné společnosti. Vaše osobní údaje můžeme v nezbytně nutném rozsahu za výše uvedenými účely s těmito společnostmi sdílet, aby bylo možné tyto činnosti vykonávat.  Takto můžeme osobní údaje sdílet například za účelem zasílání a doručování s provozovatelem poštovních služeb či s distributorem elektronických zpráv, za účelem provedení výzkumu a analýz s marketingovou společností, za účelem obhajoby našich práv s naším právním zástupcem, můžeme také využívat služeb externí IT společnosti, která v rámci správy naší sítě získá přístup k Vašim osobním údajům apod.

  Zatímco v některých případech Vaše zakázky zařizujeme my, v jiných případech vystupujeme pouze jako zprostředkovatel (informace o tom, zda vystupujeme v pozici zprostředkovatele, najdete v popisu konkrétní služby na našem webu). V případech, kdy vystupujeme jako zprostředkovatel, předáváme Vaše osobní údaje externí společnosti, aby Vám mohla poskytnout Vámi poptávanou službu nebo produkt.

  Osobní údaje dále můžeme sdílet s dalšími stranami v rozsahu nezbytném pro:

  • dodržení/splnění výzev státních orgánů, nařízení soudu či příslušného právního předpisu;

  • zabránění v protiprávním použití našich webových stránek, služeb a produktů;

  • ochranu našich práv a obhajobu před nároky vznesenými třetími stranami; a

  • pomoc při bránění podvodům a při vyšetřování podvodů.

  Osobní údaje, které ve vztahu k Vám zpracováváme, můžeme také převést na právního nástupce v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace).

  Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

  Používání COOKIES

  Když používáte naše webové stránky, naše společnost z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje.  K sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat

  • Vaši IP adresu;

  • jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features);

  • jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje;

  • doménu, typ prohlížeče a jazyk;

  • druh operačního systému a jeho nastavení;

  • stát a časové pásmo;

  • dříve navštívené webové stránky;

  • informace o Vašich krocích na našich webových stránkách, jako například klikání, nákupy a označené preference; a

  • čas přístupu a referenční adresy URL.

  Prostřednictvím našich webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran.  Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

  Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka).  To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost.  Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat.  Na našich webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies:

  • Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě.  Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

  • Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich webových stránek tím, že sledujeme jejich používání.  V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky.  Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.

  • Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich webových stránek.  Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich webových stránkách i mimo ně.  V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.

  Cookies neukládáme déle než 13 měsíců.

  Na základě našich oprávněných zájmů na zajištění provozu webových stránek a internetových služeb zpracováváme cookies nezbytně nutné pro zajištění tohoto provozu. Všechny ostatní cookies zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu.

  V nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče určujete, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Povolením cookies ve Vašem prohlížeči nám zároveň udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů získaných na základě cookies. Vždy máte možnost změnit své preference a souhlas odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

  Vaše PRÁVA v oblasti ochrany osobních údajů

  V oblasti ochrany osobních údajů máte zaručena následující práva. S uplatněním práv se obracejte na naši společnost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

  • právo na přístup ke svým osobním údajům – máte právo na přístup Vašim osobním údajům i dalším údajům o jejich zpracování, např. o účelu zpracování, příjemcích údajů nebo době, po kterou budou uchovávány, můžete požadovat kopie zpracovávaných osobních údajů

  • právo na opravu – máte právo na opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů

  • právo na výmaz – naše společnost je ze zákona povinna po uplynutí určité doby osobní údaje vymazat z vlastní iniciativy, přesto můžete o výmaz sami požádat, např. pokud již údaje nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovány

  • právo na omezení zpracování osobních údajů – v některých případech, např. pokud bude podána námitka proti zpracování, je možné požádat o omezení zpracování osobních údajů

  • právo vznést námitku proti zpracování – podává se u správce, kterým je naše společnost, v případech, kdy ke zpracování dochází z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby, včetně případů, kdy jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu

  • právo na přenositelnost údajů – máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a předat je jinému správci osobních údajů (tzn. jinému subjektu, který je bude zpracovávat), případně požadovat, aby toto předání provedla naše společnost, je-li to technicky možné; právo na přenositelnost osobních údajů Vám náleží v případě, že se zpracování provádí automatizovaně nebo je založeno na souhlasu nebo na smlouvě uzavřené mezi Vámi a naší společností

  • právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů

  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

  Save settings

  Máte zájem o geodetické služby?

  Neváhejte se nás nejdříve na cokoliv zeptat předtím, než poptáte geodetickou službu. Zodpovíme vaše dotazy a poradíme zdarma.