Jak získat souhlas stavebního úřadu s rozdělením pozemku?

Vlastníte pozemek, který chcete rozdělit na více částí? Pokud ano, nezapomeňte, že k uskutečnění svého záměru potřebujete nejprve získat souhlas stavebního úřadu. Jak na to? To se dozvíte v tomto článku.

Na co si dát pozor před rozdělením pozemku

Ještě předtím než zahájíte proces rozdělení pozemku, zjistěte si, jaké je jeho určení. Jestliže je část pozemku vedena jako orná půda, zatímco zbytek jako stavební parcela, stavební úřad vám rozdělení nepovolí. Ze všeho nejdříve proto musíte určení pozemku sjednotit, k čemuž slouží formulář Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.

Kromě toho vám doporučujeme, abyste si zjistili, zda daný pozemek spadá do zastavitelného území obce, či nikoliv. Pokud ano, dá se předpokládat, že obec v dané lokalitě počítá s další výstavbou a stavební úřad vaší žádostí spíše vyhoví.

Co když pozemek vlastní více osob? V tom případě lze žádost o vydání územního rozhodnutí podat pouze tehdy, shodnou-li se na rozdělení pozemku všichni spolumajitelé.

Vyplnění žádosti o vydání rozhodnutí o dělení pozemku

Prvním krokem na cestě k úspěšnému rozdělení pozemku je vyplnění Žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, která je součástí vyhlášky č 503/2006 Sb. (konkrétně se jedná o přílohu č.4). 

–> Stáhněte si vzor žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků zde. <–

Jak žádost vyplnit? V části A specifikujete pozemek, který chcete rozdělit, a to uvedením parcelního čísla a katastrálního území. Dále vyplníte své identifikační údaje (jakožto žadatele) a zda jednáte samostatně nebo vás někdo zastupuje. Nakonec popíšete, z jakého důvodu a jak konkrétně chcete pozemek rozdělit, a uvedete výměry nově vznikajících pozemků.

V části B a C je uveden seznam nutných příloh, které je třeba doložit pro územní a zjednodušené územní řízení, z nichž velká část se týká prokázání vlastnického práva k danému pozemku. 

Zhotovení návrhu geometrického plánu

Dalším krokem je zhotovení návrhu geometrického plánu, který bude následně schvalovat obec a stavební úřad. Jednou z možností, jak návrh geometrického plánu získat, je oslovit geodeta. Vzhledem k tomu, že se první návrh většinou ještě upravuje dle požadavků úřadů, výhodnější je vytvořit si ho svépomocí a geodeta oslovit až v momentě, kdy získáte úřední souhlas.  

návrh rozdělení pozemku

Jak návrh geometrického plánu vytvořit svépomocí? Vytiskněte si katastrální mapu s vyznačeným pozemkem, který se chystáte dělit, a červeně do ní vyznačte požadované rozdělení. Takto vzniklé pozemky označte velkými tiskacími písmeny abecedy a přibližně okótujte (určete jejich výměru). Nezapomeňte ke každé nově vzniklé části vyznačit přístup z veřejné komunikace, bez toho vám stavební úřad nevyjde s rozdělením vstříc.

Souhlas stavebního úřadu – územní rozhodnutí, nebo souhlasné sdělení? 

Na základě vaší žádosti stavební úřad zahájí územní řízení, na jehož konci vydá územní rozhodnutí, případně souhlasné sdělení. 

souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku

Součástí územního rozhodnutí jsou podmínky pro nové rozdělení pozemku a příloha obsahující grafické znázornění nových hranic a přístupů z veřejné komunikace k nově vzniklým parcelám. Za vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku zaplatíte správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Druhou možností je, že stavební úřad váš záměr schválí takzvaným souhlasným sdělením. V takovém případě se k rozdělení pozemku nevážou žádné další podmínky. Souhlasné sdělení však nelze vydat, pokud je rozhodování v území podmíněno územní studií nebo regulačním plánem.

Složitější situace nastane při dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 hektar. V takovém případě potřebujete získat nejen souhlas stavebního úřadu, ale zejména souhlas orgánu státní správy lesů. Ten souhlas nevydá, jestliže by dělením vznikly pozemky nevhodného tvaru nebo velikosti, neumožňující řádné hospodaření v lese.

Co dělat po skončení územního řízení?

Jakmile obdržíte souhlas stavebního úřadu, můžete kontaktovat geodeta, který vám zpracuje profesionální geometrický plán pro rozdělení pozemku. Jeho vyhotovení obvykle trvá 4–5 týdnů a stojí kolem 5 000 Kč.

Posledním krokem procesu rozdělení pozemku je podání žádosti o zápis nově vzniklých pozemků do katastru nemovitostí. Jediné, co musíte udělat, je vyplnit formulář Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí, k němuž přiložíte souhlas stavebního úřadu a geometrický plán. Jelikož se v tomto případě jedná pouze o tzv. zápis jiných údajů, a nikoliv o zápis práva, nebudete platit žádný správní poplatek.

Sháníte geodeta v Plzeňském kraji? Kontaktujte naši kancelář a zjistěte, kolik vás bude stát geometrický plán. Konzultace poskytujeme zcela zdarma, telefonicky i po e-mailu.


Kontaktujte nás

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?