Geometrický plán pro zanesení stavby do katastru od A do Z

Postavili jste si rodinný dům nebo garáž a nyní chcete stavbu zapsat do katastru nemovitostí? V tom případě budete potřebovat geometrický plán pro zanesení stavby do katastru nemovitostí. Kdo vám ho zhotoví, kam ho musíte doložit a kolik za něj zaplatíte?

K zanesení stavby do katastru potřebujete geometrický plán

Geometrický plán je technický podklad, který vyhotovuje geodet mimo jiné za účelem zanesení obvodu budovy do katastrální mapy. Katastrální úřad ho po vás bude vyžadovat nejen po dokončení novostavby, ale také po rekonstrukci již stávající budovy, při které došlo ke změně jejího obvodu – typickým příkladem je demolice, nebo naopak přístavba.

Situace, které vyžadují vyhotovení geometrického plánu a jeho doložení na katastrální úřad, jsou uvedeny v § 79 vyhlášky č. 357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí.

Věděli jste, že geometrický plán potřebujete také v případě zpřesnění hranic pozemku, rozdělení pozemku nebo vyznačení věcného břemene?

Do katastru nemovitostí je třeba zapsat veškeré stavby na pozemku, jejichž výměra činí alespoň 16 m² (s výjimkou garáže). Na ploše objektu naopak nezáleží u přístavby ke stávající budově – tu je třeba zanést do katastrální mapy vždy. 

Jak získat geometrický plán

Geometrický plán vám zpracuje buď úředně oprávněný geodet, nebo geodetická kancelář nabízející zeměměřické služby. Stačí, když jim sdělíte parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, pod které pozemek spadá. Zbývající podklady si geodet vyžádá přímo na katastrálním pracovišti.

geometrický plán pro zápis stavby do katastru nemovitostí

Vyhotovený geometrický plán musí nakonec ověřit úředně oprávněný zeměměřický inženýr a potvrdit katastrální úřad, což může trvat až 14 dní. Přibližně 3–4 týdny od zahájení spolupráce s geodetem obdržíte finální geometrický plán, a to v několika kopiích, z nichž každá obsahuje podpis a kulaté úřední razítko se státním znakem.


Potřebuji geometrický plán

Kolik stojí geometrický plán

Geometrický plán pro zanesení stavby do katastru nemovitostí stojí od 5 000,- bez DPH (cena se odvíjí od vzdálenosti a velikosti stavby). Pro konkrétní cenovou kalkulaci nás neváhejte kontaktovat. Vytvoříme vám cenovou nabídku na míru a po jejím odsouhlasení od nás obdržíte kvalitně a rychle zpracovaný geometrický plán.

Jak probíhá spolupráce s geodetickou kanceláří VISIONPLAN-3D?

Sháníte geodeta z okolí Plzně? Obraťte se na nás – pracujeme rychle, spolehlivě a kvalitně. Co od nás můžete čekat?

geometrický plán od úředně ověřeného geodeta

Nezávazná konzultace

Než přistoupíme k tvorbě geometrického plánu, vyslechneme si vaši situaci. K čemu konkrétně geometrický plán potřebujete? Jakou stavbu chcete zanést do katastru nemovitostí? Jak moc na vyhotovení spěcháte?

Poradíme vám, seznámíme vás s tím, jak bude spolupráce probíhat, a nakonec pro vás připravíme nezávaznou nabídku ke schválení.

Zaměření stavby na pozemku

Jakmile nám nabídku odsouhlasíte, domluvíme se s vámi na termínu zaměření stavby, kterou je třeba zanést do katastru nemovitostí. V dohodnutý čas přijedou naši geodeti na dané místo a zaměří stavbu tak, aby bylo možné vyhotovit plnohodnotný geometrický plán.

Zpracování naměřených dat

Data získaná měřením v kanceláři zpracujeme a vytvoříme první návrh geometrického plánu. Ten vám pošleme k nahlédnutí a odsouhlasení. 

Schválení geometrického plánu na katastru nemovitostí

Následně tento návrh doručíme na katastrální úřad, který má 14 dní na to, aby provedl kontrolu správnosti všech náležitostí a podal případné připomínky. Pokud katastrální úřad neshledá žádné nesrovnalosti a nevznese žádné připomínky, zašle odsouhlasený  geometrický plán zpět do naši geodetické kanceláře.

Předání hotového geometrického plánu

Přibližně 3–4 týdny od zahájení spolupráce s geodetem obdržíte finální geometrický plán pro zanesení stavby do katastru, a to v několika kopiích neboli paré, z nichž každá obsahuje podpis a kulaté úřední razítko se státním znakem.

Co je paré? Jde o jednu z několika stejných listin (stejnopisů, průpisů). S tímto pojmem se setkáte zejména na stavebním úřadě v souvislosti s projektovou dokumentací, například při vyřizování stavebního povolení, územního souhlasu atd. Pracovník stavebního úřadu po vás bude požadovat určitý počet paré projektové dokumentace.

Doložení geometrického plánu na katastru nemovitostí

Geometrický plán, který od nás obdržíte, rozhodně nikam neodkládejte. Aby došlo k zápisu stavby do katastru nemovitostí, čeká vás ještě jedna návštěva katastrálního úřadu. S sebou si vezměte i následující dokumenty:

  • Žádost o zápis stavby do katastru nemovitostí
  • Formulář Ohlášení změny údajů o pozemku (lze stáhnout v PDF i v editovatelném Word dokumentu)
  • Sdělení o dokončení stavby (zasílá stavební úřad – buď poštou, nebo datovou schránkou), případně kolaudační souhlas nebo rozhodnutí
  • Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného (obdržíte od obecního úřadu, který toto rozhodnutí vydá na základě výzvy od stavebního úřadu)

Všechny výše uvedené dokumenty musíte doručit na katastrální úřad, a to buď v originále, nebo v úředně ověřených kopiích. Z toho důvodu nelze k zaslání dokumentů využít datovou schránku, ale pouze poštu nebo osobní doručení. 

A kolik stojí zápis stavby do katastru nemovitostí? V současné době si k vyřízení žádostí připravte poplatek ve výši 2 000 Kč.

Jak je zvykem, katastrální úřad má na vyřízení vaší žádosti 30 dnů. Ve výjimečných a složitých případech se celý proces může prodloužit o tzv. „dobu nezbytnou pro vydání rozhodnutí“, maximálně však o dalších 30 dnů.

geometrický plán pro zápis stavby do katastru nemovitostí

Proč si vybrat geodetickou kancelář VISIONPLAN-3D?

  • V oboru geodézie se pohybujeme už více než 7 let. 
  • Realizovali jsme stovky zakázek jak pro soukromé projektanty, tak pro velké firmy a investory.
  • Pracujeme s moderními přístroji a technologiemi. Díky tomu od nás obdržíte vysoce kvalitní a přesná data za přívětivou cenu.
  • Už včera bylo pozdě? Geodetické práce provádíme rychle a efektivně, hotový výstup vám dodáme v co nejkratší lhůtě.
  • Poradíme si i s nekonvenčními zakázkami. Ať už potřebujete zachytit atypický objekt, nebo mají získaná data sloužit k nějakým speciálním účelům, můžete se na nás spolehnout.


Kontaktujte nás

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?