Geometrický plán pro rozdělení pozemku od A do Z

Vše, co jste chtěli vědět o geometrickém plánu k dělení pozemku přehledně na jednom místě. Dozvíte se, kdo smí geometrický plán vyhotovit, kolik za něj zaplatíte a co můžete očekávat od spolupráce s geodetem.  

Co je geometrický plán pro dělení pozemku

Geometrický plán je technický podklad, který vzniká na základě zeměměřické činnosti. Dokládá se na katastrálním úřadě, a to v situacích, kdy je třeba zanést do katastru nemovitostí změny týkající se pozemku. V případě dělení pozemku obsahuje konkrétně informace o tom, jak se změní uspořádání a zobrazení hranic parcel, jejich výměra a parcelní čísla. 

geometrický plán pro dělení pozemku

Geometrický plán se nejčastěji vyhotovuje za účelem dělení pozemku, vyznačení věcného břemene nebo zápisu novostavby do katastru nemovitostí.

Kdo smí vyhotovit geometrický plán

Geometrický plán pro dělení pozemku smí vyhotovit pouze úředně ověřený geodet nebo geodetická kancelář, která k tomu má potřebná oprávnění. 

Sháníte geodeta v Plzeňském kraji? Kontaktujte naši kancelář a zjistěte, kolik vás bude stát geometrický plán. Konzultace poskytujeme zcela zdarma, telefonicky i po e-mailu. 


Kontaktujte nás

Co je třeba zařídit před dělením pozemku

Ještě před objednáním geometrického plánu vám doporučujeme zajistit si souhlas místně příslušného stavebního úřadu se zamýšlenými změnami. Může se totiž stát, že stavební úřad nebude s dělením pozemku navrženým v geometrickém plánu souhlasit a vaše plány přijdou vniveč.

Jak této situaci předejít? Stačí, když na stavební úřad zaneste vyplněný formulář Žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků, ke kterému přiložíte kopii katastrální mapy s barevně vyznačenými změnami (nově vzniklé hranice)

Co když nemáte jasnou představu o tom, jak pozemek rozdělit? Neváhejte nás už v této fázi kontaktovat – rádi vám navrhneme nové hranice dělení tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům (například vaší představě o rozměrech, výměře nebo umístění objektů na dílčích pozemcích).

Jak probíhá spolupráce s geodetem

Zajímá vás, co očekávat od spolupráce s geodetem? Nemůžeme mluvit za ostatní geodetické kanceláře, proto vám přiblížíme, jak probíhá spolupráce s námi. S čím tedy můžete počítat, pokud si k vyhotovení geometrického plánu vyberete naši geodetickou kancelář VISIONPLAN-3D

Úvodní nezávazná konzultace

Svým klientům standardně nabízíme úvodní. zcela nezávaznou konzultaci, na které s vámi probereme vaši konkrétní situaci a ujasníme si, jak má být pozemek rozdělen. Nakonec vás seznámíme s tím, jak bude naše spolupráce probíhat a vytvoříme vám individuální cenovou nabídku, kterou vám zašleme ke schválení.

Jaké podklady od vás budeme potřebovat? 

Zajímat nás bude zejména parcelní číslo děleného pozemku a název katastrálního území, pod který spadá. Jestliže máte představu o tom, jak chcete pozemek rozdělit, můžete nám dodat nákres navrženého dělení. Vítaným podkladem je také starší geometrický plán, protokol o vytyčení pozemku, vytyčovací náčrt nebo jiný výsledek zeměměřické činnosti, pokud ho máte.

návrh dělení pozemku

Zaměření pozemku

Po odsouhlasení cenové nabídky se naši kolegové mohou pustit do práce. V tento moment se s vámi domluvíme na termínu, ve kterém naši geodeti navštíví dělený pozemek a provedou zaměření jeho aktuálního stavu.

Zpracování dat a návrh geometrického plánu

Jakmile máme jasnou představu o aktuálním stavu pozemku, můžeme do nákresu navrhnout jeho nové hranice, které budou odpovídat vašim představám. Tímto způsobem vyhotovíme návrh geometrického plánu, který vám pošleme k nahlédnutí a odsouhlasení.

Potvrzení na katastrálním úřadě

Odsouhlasený geometrický plán pošleme katastrálnímu úřadu, který se k němu může v následujících 14 dnech vyjádřit a vznést případné připomínky. Pokud je dokumentace v pořádku, katastrální úřad ji opatří potvrzením, nově vzniklým pozemkům přiřadí parcelní čísla a potvrzený geometrický plán zašle zpět do naší kanceláře. 

Finální geometrický plán

Jakmile od katastrálního úřadu obdržíme potvrzený geometrický plán, vyhotovíme potřebný počet kopií neboli paré, které vám zašleme v tištěné podobě poštou. Standardní doba vyhotovení geometrického plánu je dle složitosti 4–5 týdnů. Zahrnuje obstarání podkladů na katastrálním úřadě, přípravu měření, vlastní měření v terénu a potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem.

Vytištěná verze (listinná forma) geometrického plánu je ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzena katastrálním úřadem. Zároveň obsahuje podpis a kulaté úřední razítko se státním znakem.

Nejčastější dotazy ke spolupráci s geodetem

Stále jste se nerozhodli, zda si ke zhotovení geometrického plánu vyberete naši geodetickou kancelář? Možná vám pomohou odpovědi na nejčastější dotazy našich klientů.

  • Je odeslání poptávky závazné? Můžeme vás uklidnit – odesláním poptávky se k ničemu nezavazujete. Všem našim klientům navíc poskytujeme úvodní konzultaci zcela zdarma. Až poté od nás obdržíte individuální cenovou nabídku a je jen na vás, zda ji přijmete.
  • Nebude to příliš drahé? Ceny geometrického plánu pro rozdělení pozemku začínají na 5 000 Kč. Individuální cenovou nabídku vám nejprve zašleme k odsouhlasení a po celou dobu naší spolupráce se už nijak nemění.
  • Budu platit nějakou zálohu a kdy zaplatím za kompletní geometrický plán? U nás žádné zálohy neplatíte. Platba proběhne až po dokončení veškerých prací a předání finálního geometrického plánu do vašich rukou.
  • Nebudu čekat příliš dlouho? Obvykle již do 1–2 týdnů k vám přijedeme zaměřit vše potřebné, přibližně další týden trvá vyhotovit návrh geometrického plánu, který vzápětí po vašem odsouhlasení postoupí na katastr nemovitostí. Katastrální úřad má ze zákona 14 dní na jeho potvrzení a zaslání zpět. Finální geometrický plán od nás obdržíte tedy do 4–5 týdnů od započetí spolupráce.
  • Jak od vás obdržím geometrický plán? Po zaměření aktuální situace na vašem pozemku vám zašleme návrh geometrického plánu k odsouhlasení v elektronické podobě. V případě vašeho souhlasu předáme geometrický plán na příslušný katastrální úřad a po schválení změn katastrem nemovitostí vám předáme tištěnou variantu geometrického plánu opatřenou všemi náležitostmi. 
  • Je v ceně geometrického plánu také vytyčení nových hranic pozemku? Ano, součástí geometrického plánu je i vytyčení nových hranic pozemku.

Doložení GP a rozdělení pozemku

Držíte-li v rukou územní rozhodnutí stavebního úřadu (případně souhlasné sdělení) a finální geometrický plán, zbývá vám učinit poslední krok a tím je požádat o vyznačení nově vzniklých pozemků v katastru nemovitostí.

Jak na to? K podání žádosti použijte formulář Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí. K formuláři přiložte geometrický plán a souhlas stavebního úřadu. Jelikož se jedná pouze o tzv. zápis jiných údajů (a nikoliv o zápis práva), za vyřízení žádosti neplatíte žádný správní poplatek.

Proč si vybrat geodetickou kancelář VISIONPLAN-3D?

 • V oboru geodézie se pohybujeme už více než 7 let. 
 • Realizovali jsme stovky zakázek jak pro soukromé projektanty, tak pro velké firmy a investory.
 • Pracujeme s moderními přístroji a technologiemi. Díky tomu od nás obdržíte vysoce kvalitní a přesná data za přívětivou cenu.
 • Už včera bylo pozdě? Geodetické práce provádíme rychle a efektivně, hotový výstup vám dodáme v co nejkratší lhůtě.
 • Poradíme si i s nekonvenčními zakázkami. Ať už potřebujete zachytit atypický objekt, nebo mají získaná data sloužit k nějakým speciálním účelům, můžete se na nás spolehnout.


Kontaktujte nás

Kolik stojí geometrický plán pro dělení pozemku

Cena geometrického plánu pro rozdělení pozemku se odvíjí od několika zásadních faktorů. Hlavní roli hraje nejen velikost a členitost, ale také vzdálenost pozemku od sídla geodeta. Myslete na to, až budete oslovovat geodety se žádostí o cenovou nabídku.

Sháníte geodeta v okolí Plzně? Kontaktujte naši geodetickou kancelář a nechte si od nás připravit individuální nabídku. Cena geometrického plánu pro rozdělení pozemku začíná už na 5 000,- bez DPH. Konzultace poskytujeme zcela zdarma, telefonicky i po e-mailu.


Kontaktujte nás

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?