Co je geometrický plán pro rozdělení pozemku

Setkali jste se s pojmem geometrický plán pro rozdělení pozemku, ale nevíte, co si pod ním představit a k čemu ho potřebujete? Prozradíme vám, k čemu tento technický podklad slouží, kolik stojí a kdo vám ho smí vyhotovit. 

Co je potřeba k rozdělení pozemku

Vlastníte parcelu, jejíž část chcete darovat svým dětem nebo nabídnout k prodeji? V tom případě musíte nejprve parcelu rozdělit a provedené změny nechat zapsat do katastru nemovitostí. 

geometrický plán pro rozdělení pozemku

K rozdělení pozemku potřebujete získat souhlas nebo územní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, k čemuž slouží formulář Žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků. Pokud se současně s dělením pozemku bude měnit jeho druh (například z orné půdy bude zahrada), i s tím musí nejprve souhlasit stavební úřad.

Ještě do roku 2017 bylo možné rozdělit pozemek výhradně se současnou změnou vlastníka. Od roku 2018 už tomu tak ale není a pozemek můžete rozdělit i beze změny vlastnického práva.

Jakmile v rukou držíte povolení od stavebního úřadu, můžete zavolat geodeta, který vyhotoví takzvaný geometrický plán pro rozdělení pozemku.

Co je geometrický plán

Geometrický plán je technický podklad, který vzniká na základě zeměměřické činnosti. Dokládá se na katastrálním úřadě, a to v situacích, kdy je třeba zanést do katastru nemovitostí změny týkající se pozemku. Nejčastěji se geometrický plán vyhotovuje za účelem rozdělení pozemku, vyznačení věcného břemene nebo zápisu novostavby.

geometrický plán pro rozdělení pozemku

Jak vypadá geometrický plán pro rozdělení pozemku

Geometrický plán pro rozdělení pozemku má dvě části:

  • Výkaz výměr – textová část obsahující přehledy výměr pozemků před změnou a po ní
  • Grafická část – zákres pozemků odpovídající aktuálnímu stavu katastrální mapy, do něhož je silnou čarou vyznačena nová hranice. 

Geometrický plán pro rozdělení pozemku musí být opatřen dvěma razítky – první z nich (tzv. ověření) uděluje úředně oprávněný geodet, druhé (tzv. potvrzení) vystavuje pracovník katastrálního úřadu.

Pozor – ověření a potvrzení geometrického plánu neznamená, že již došlo k rozdělení pozemku. Razítka pouze dokládají, že geometrický plán je v souladu s právními předpisy. Takto ověřený a potvrzený geometrický plán je následně nutné přiložit k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, na jehož základě teprve dojde k rozdělení pozemku.

Kdo vyhotovuje geometrický plán

Geometrický plán pro rozdělení pozemku smí vyhotovit pouze úředně ověřený geodet nebo geodetická kancelář, která k tomu má potřebná oprávnění. Jedině tak obdržíte geometrický plán opatřený již zmíněným razítkem.

Sháníte geodeta v Plzeňském kraji? Kontaktujte naši kancelář a zjistěte, kolik vás bude stát geometrický plán. Konzultace poskytujeme zcela zdarma, telefonicky i po e-mailu. 


Kontaktujte nás

Jak dlouho trvá zhotovení geometrického plánu

Zhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku může trvat několik dní až týdnů – v závislosti na vytížení daného geodeta. Ten by vám měl sdělit předpokládanou dobu dodání finální geometrického plánu a samozřejmě své slovo dodržet, aby pro vás rozdělení pozemku bylo co nejjednodušší.

geometrický plán od úředně ověřeného geodeta

Na naši geodetickou kancelář VISIONPLAN-3D se můžete spolehnout. Geometrický plán pro rozdělení pozemku vám vypracujeme do 3–4 týdnů, přesné datum vám sdělíme během úvodní konzultace. Termíny hoří a už včera bylo pozdě? Pokud nám to časové kapacity umožňují, s radostí se zhostíme i naléhavých případů.  


Kontaktujte nás

Kolik stojí geometrický plán pro rozdělení pozemku

Cena geometrického plánu pro rozdělení pozemku se odvíjí od několika zásadních faktorů. Hlavní roli hraje nejen velikost, ale také vzdálenost pozemku od sídla geodeta. Myslete na to, až budete oslovovat geodety se žádostí o cenovou nabídku.

Sháníte geodeta v okolí Plzně? Kontaktujte naši kancelář a nechte si od nás připravit individuální nabídku. Cena geometrického plánu pro rozdělení pozemku začíná už na 5 000,- bez DPH. Konzultace poskytujeme zcela zdarma, telefonicky i po e-mailu. 


Chci nezávaznou konzultaci

Jak probíhá spolupráce s geodetem

  • Úvodní nezávazná konzultace – Probereme s vámi konkrétní situaci, seznámíme vás s tím, jak bude naše spolupráce probíhat, a nakonec vám vytvoříme individuální cenovou nabídku.
  • Zaměření pozemku – Po odsouhlasení cenové nabídky se s vámi domluvíme na termínu, ve kterém naši geodeti zaměří dělený pozemek.
  • Zpracování dat a návrh geometrického plánu – Na základě naměřených dat navrhneme novou hranici pozemku a vyhotovíme návrh geometrického plánu, který vám pošleme k nahlédnutí a odsouhlasení.
  • Ověření na katastrálním úřadě – Odsouhlasený geometrický plán pošleme katastrálnímu úřadu, který se k němu může v následujících 14 dnech vyjádřit. Pokud je dokumentace v pořádku, katastrální úřad ho opatří potvrzením.
  • Finální geometrický plán – Jakmile nám katastrální úřad zašle potvrzený geometrický plán, vyhotovíme potřebný počet kopií, které vám předáme.

Tím ale rozdělení pozemku nekončí. Geometrický plán si nejprve nechte schválit na příslušném stavebním úřadě a následně ho přiložte k návrhu na vklad do katastru na příslušném katastrálním úřadě. Ten během zákonem dané lhůty 30 dní provede zápis do katastru nemovitostí.


Kontaktujte nás

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?