Co dělat s geometrickým plánem pro rozdělení pozemku?

K úspěšnému rozdělení pozemku potřebujete mimo jiné geometrický plán opatřený razítkem katastrálního úřadu. Jakmile ho máte v rukou, můžete zažádat o zápis nově vzniklých pozemků a případně vyhotovit kupní smlouvu.

Kdy potřebujete geometrický plán

Ještě než přistoupíte k samotnému dělení pozemku, potřebujete získat souhlas stavebního úřadu. K tomu slouží formulář Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, ke kterému je třeba přiložit návrh geometrického plánu. V tuto chvíli ještě nemá cenu investovat do profesionální geometrického plánu, jelikož se může stát, že stavební úřad nebude s navrhovanými změnami souhlasit.

Návrh geometrického plánu si zvládnete vytvořit sami – stačí vám k tomu screenshot daného pozemku z katastrální mapy, do kterého červeně vyznačíte hranice nově vzniklých pozemků. 

Kdy tedy kontaktovat geodeta? Zpravidla až v momentě, kdy od stavebního úřadu obdržíte kladné územní rozhodnutí o dělení pozemku.

Vyhotovení geometrického plánu a jeho ověření

Teprve na základě rozhodnutí stavebního úřadu si nechejte vypracovat geometrický plán. Oslovte geodeta nebo geodetickou kancelář ze svého okolí, která má potřebná oprávnění.

geometrický plán pro rozdělení pozemku

Geodet nejprve zaměří pozemek, jehož se dělení týká, a následně vyhotoví geometrický plán, který nechá schválit na katastrálním úřadě. V případě, že je geometrický plán bez vad, katastrální úřad ho potvrdí a zašle zpět geodetovi.

Od geodeta následně obdržíte finální geometrický plán v několika stejnopisech. Ve chvíli, kdy máte v ruce jak územní rozhodnutí stavebního úřadu (případně souhlasné sdělení), tak i katastrálním úřadem schválený geometrický plán, můžete požádat o vyznačení nově vzniklých pozemků v katastru nemovitostí.


Potřebuji geometrický plán

Jak probíhá vklad do katastru nemovitostí

Posledním krokem je podání žádosti o zápis nově vzniklých pozemků do katastru nemovitostí, k čemuž slouží formulář Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí. K formuláři přiložte geometrický plán a souhlas stavebního úřadu. Jelikož se jedná pouze o tzv. zápis jiných údajů (a nikoliv o zápis práva), za vyřízení žádosti neplatíte žádný správní poplatek.

geometrický plán pro rozdělení pozemku

Jak je to s kupní smlouvou?

Máte v plánu nově vzniklé pozemky nabídnout k prodeji? Pokud ano, opět se vám bude hodit geometrický plán, z něhož budete při tvorbě kupní smlouvy čerpat informace o prodávaném pozemku. 

Při prodeji pozemku vzniklého rozdělením větší parcely máte dvě možnosti, jak postupovat. Buď nově vzniklý pozemek zapíšete do katastru nemovitostí ještě před jeho prodejem, nebo ho nejprve prodáte a zápis do katastru necháte na jeho novém majiteli. První případ je podstatnější jednodušší a přehlednější, jelikož předmětem kupní smlouvy je již pozemek evidovaný v katastru nemovitostí. 

Pokud zvolíte druhou možnost, v kupní smlouvě budete muset složitě specifikovat, že „předmětem smlouvy je pozemek vzniklý oddělením z pozemku parc. č. xy, katastrální území xy na základě geometrického plánu č. xy“ atd. Pro přehlednost je třeba ke kupní smlouvě doložit geometrický plán. Po prodeji pozemku provádí jeho zápis do katastru nemovitostí nový majitel, a to podáním návrhu na vklad, za což mu bude účtován poplatek ve výši 2 000 korun.

geometrický plán od úředně ověřeného geodeta

Cena geometrického plánu pro rozdělení pozemku

Cena geometrického plánu pro rozdělení pozemku se odvíjí od jeho velikosti a vzdálenosti. Sháníte geodeta v okolí Plzně? Kontaktujte naši kancelář a nechte si od nás připravit individuální nabídku. Cena geometrického plánu pro rozdělení pozemku začíná už na 5 000,- bez DPH. Konzultace poskytujeme zcela zdarma, telefonicky i po e-mailu. 


Kontaktujte nás

Jak probíhá spolupráce s geodetem

  • Úvodní nezávazná konzultace – Probereme s vámi konkrétní situaci, seznámíme vás s tím, jak bude naše spolupráce probíhat, a nakonec vám vytvoříme individuální cenovou nabídku.
  • Zaměření pozemku – Po odsouhlasení cenové nabídky se s vámi domluvíme na termínu, ve kterém naši geodeti zaměří dělený pozemek.
  • Zpracování dat a návrh geometrického plánu – Na základě naměřených dat navrhneme novou hranici pozemku a vyhotovíme návrh geometrického plánu, který vám pošleme k nahlédnutí a odsouhlasení.
  • Ověření na katastrálním úřadě – Odsouhlasený geometrický plán pošleme katastrálnímu úřadu, který se k němu může v následujících 14 dnech vyjádřit. Pokud je dokumentace v pořádku, katastrální úřad ho opatří potvrzením.
  • Finální geometrický plán – Jakmile nám katastrální úřad zašle potvrzený geometrický plán, vyhotovíme potřebný počet kopií, které vám předáme.


Kontaktujte nás

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?