Cena vytyčení pozemku v roce 2022

Vytyčení pozemku je služba, která vám může ušetřit spoustu starostí a budoucích problémů. Díky vytyčení budete znát přesné hranice pozemku, což vám ulehčí rozvahu nad koupí parcely, pomůže určit polohu plotu a v neposlední řadě předchází sousedským sporům. Kolik tato praktická geodetická služba stojí? Jaké jsou typy vytyčení pozemku? A od čeho se cena vytyčení odvíjí? 

Co ovlivňuje cenu vytyčení pozemku?

Vytyčení pozemku znamená reálné znázornění všech lomových bodů v terénu vašeho pozemku, které provádí geodet. Hranice pozemku se obvykle označí dřevěným kolíkem nebo plastovým mezníkem. Přesné náležitosti vytyčení, a tím pádem i jeho cena, se však liší pozemek od pozemku. Co přesně má na cenu vytyčení vliv? Jedná se o následující parametry:

  • Velikost pozemku. Větší pozemek zvyšuje cenu vytyčení.
  • Počet bodů, které je třeba vytyčit. Čím složitější pozemek, tím více lomových bodů je třeba určit. Vytyčení pak stojí více času i práce, a tím pádem je cena služby vyšší. 
  • Způsob stabilizace bodů. Chcete lomové body vytyčit jen na nějakou dobu (např. než se postaví plot), nebo je cílem trvalé označení pozemku? Geodet podle toho určí způsob stabilizace bodů. Berte v potaz, že trvalejší označení plastovým mezníkem je dražší než dočasné vyznačení pozemku dřevěnými kolíky.
  • Vzdálenost. Počítejte s tím, že geodet si za cestu na váš pozemek naúčtuje cestovné. Je proto lepší oslovit geodeta nebo geodetickou kancelář z vašeho okolí. 

Roli hraje i účel vytyčení

Vytyčení pozemku je praktické v mnoha různých případech. Těmi nejčastějšími jsou:

  • Prodáváte nebo kupujete pozemek, a je tudíž třeba jasně vyznačit jeho hranice.
  • Chcete stavět plot a potřebujete vědět, kudy jej vést, abyste se nepřipravili o kus pozemku, nebo naopak nezabrali kus pozemku souseda.
  • Váš pozemek se nachází ve staré katastrální mapě a je potřeba jeho hranice oficiálně zpřesnit.

V posledním případě se jedná o speciální typ vytyčení pozemku, který se nazývá vytyčení pozemku na základě souhlasného prohlášení. Tento typ vytyčení se provádí stejným způsobem, jak „klasické“ vytyčení. Rozdílem je, že takto určenou hranici odsouhlasí všichni vlastníci sousedních pozemků podpisem tzv. souhlasného prohlášení. Geodet pak připraví geometrický plán, který společně se souhlasem všech sousedů předloží katastrálnímu úřadu. Hranice pozemku se tak stanou oficiální a nelze je už nikdy právně napadnout.

Kolik stojí vytyčení pozemku v roce 2022?

Je tedy zřejmé, že do ceny vytyčení pozemku promlouvá množství různých faktorů, jež se odvíjejí od daností vašeho pozemku (velikost, členitost terénu, množství vegetace nebo dalších prvků) a také od účelu, který má vytyčení splnit (tzn. zda je cílem například stavba plotu, nebo je nutné realizovat vytyčení na základě souhlasného prohlášení, aby bylo možné zpřesnit hranice pozemku s právní platností). Připravte se, že vytyčení pozemku na základě souhlasného prohlášení bude dražší – geodet musí totiž v tomto případě vypracovat nový geometrický plán, aby bylo možné hranice pozemků zpřesnit s požehnáním katastrálního úřadu.

Doporučujeme proto neřídit se cenovkami za vytyčení, které najdete na internetu. Raději si vyberte geodetickou kancelář, jež se nachází ve vašem okolí, a požádejte ji o cenovou nabídku vytyčení vašeho pozemku. Nejenom, že budete mít jasnou představu, kolik vás bude vytyčení vašeho konkrétního pozemku stát, ale rovnou můžete firmu oslovit s jeho realizací.

Sháníte geodeta za účelem vytyčení pozemku? Kontaktuje nás.

Co všechno vytyčení pozemku zahrnuje?

Když se rozhodnete pro vytyčení pozemku, prvním krokem bývá nezávazná konzultace s geodetickou kanceláří. Společně s geodety proberete účel vytyčení a dohodnete se na vhodném řešení. Posléze geodeti celý proces vytyčení naplánují – k tomu potřebují znát parcelní číslo a katastrální území, na němž se pozemek nachází.

Geodeti na místo dorazí v předem dohodnutém termínu a provedou vytyčení. Lomové body pozemku označí způsobem, který je pro vaše účely vytyčení vhodný (plastovým mezníkem, dřevěným kolíkem, hřebem, barvou…). Počítejte, že celý proces zabere geodetům obvykle pár hodin. Po dokončení vytyčování s vámi geodeti celý pozemek projdou a vzniklé lomové body vám ukážou. Tím je jejich práce na vašem pozemku hotová.

Poslední fází vytyčení je vyhotovení tzv. vytyčovacího protokolu, který vám geodeti předají. Tento dokument vám slouží jako doklad o správnosti vytyčení, pokud by hranici pozemku někdo zpochybňoval.

Na co je dobré myslet, než si objednáte vytyčení pozemku?

Vytyčení pozemku vám pomůže předejít mnoha problémům a sousedským sporům, a to zejména v případě, že se rozhodnete pro vytyčení na základě souhlasného prohlášení. Pečlivě si tedy promyslete, za jakým účelem vytyčení pozemku potřebujete. Byť si za něj připlatíte, právní platnost vytyčení na základě souhlasného prohlášení učiní pozemkové vztahy s vašimi sousedy transparentní a jasné. Doporučujeme v tomto případě „myslet za roh“ a určit přesné hranice pozemků ve chvíli, kdy jsou vztahy se sousedy korektní a žádné rozepře nehrozí. V případě, že by se sousedská idyla změnila (nebo se změnili sami sousedé), jasné hranice, kde končí sousedovo a začíná vaše, velmi oceníte.

Shrnutí

Do ceny vytyčení pozemku promlouvá mnoho faktorů. Nejspolehlivějším způsobem, jak zjistit, kolik za vytyčení pozemku zaplatíte, je oslovit geodeta nebo geodetickou kancelář ve vašem okolí. Získáte tak nejen profesionální konzultaci a návrh nejlepšího řešení, ale také bezplatnou cenovou nabídku, která zohlední specifika vaší situace a pozemku.

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?